Nazorg bedreigde raadsleden verdient extra aandacht

Raadsleden, die te maken hebben gehad met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze raadsleden zouden een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon (bedrijfsarts of bedrijfspsycholoog) buiten de gemeente. Ook dient er meer aandacht te zijn voor ondersteuning van de privé-omgeving van raadsleden die geconfronteerd zijn met agressie, bedreiging en intimidatie.

Deze aanbevelingen doet de Nederlandse Vereniging van Raadsleden in het rapport Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden. In het rapport wordt een pleidooi gehouden om meer aandacht te hebben voor de goede ondersteuning van nazorg ook op de langere termijn. Effecten van agressie, intimidatie en/of geweld op raadsleden kunnen namelijk ook op langere termijn pas zichtbaar worden. Het rapport concludeert daarom dat een goed georganiseerde ondersteuning en nazorg van belang is, gezien de mogelijke psychosociale gevolgen van bedreiging, agressie en intimidatie.

Dit rapport, opgesteld door het Instituut voor Psychotrauma (IVP), is vandaag door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport is opgesteld op basis van persoonlijke gesprekken met raadsleden die in de afgelopen raadsperiode geconfronteerd zijn met agressie, intimidatie en/of geweld en bijeenkomsten met gemeenteraden over hoe raadsleden omgaan met agressie, intimidatie en/of geweld.

Regierol van de griffier
Voor het verbeteren van de ondersteuning van de nazorg voor raadsleden die zijn geconfronteerd met agressie, intimidatie en/of geweld kan ook de griffier een belangrijke rol spelen. “De griffier is ondersteuner van de raad en kan bij uitstek de regiefunctie op zich nemen als het gaat om georganiseerde ondersteuning. Ook kan de griffier monitoren hoe het op langere termijn met iemand gaat. Dat vraagt kennis en scholing: wat zijn mogelijke effecten van bedreiging, op welke manier kun je ondersteuning organiseren met oog voor de (politieke) context, wanneer moet je je zorgen over iemand maken? De griffier kan de regierol in de ondersteuning vervullen en het welzijn van bedreigde raadsleden op langere termijn monitoren”, aldus de aanbeveling over de rol van de griffier in het rapport. De griffier kan samen met de burgemeester ook een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen in het optreden in de media door raadsleden, die te maken hebben met agressie, intimidatie en/of geweld.
Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bleek dat 18% van de raadsleden niet goed weet welke stappen ze kunnen ondernemen na een ervaring van bedreiging.

Incidenten horen er niet bij
Vaak heerst er binnen gemeenteraden het idee dat incidenten ‘erbij’ horen en dat men sterk genoeg moet zijn om dit aan te kunnen. Daarnaast wordt in het openbaar bestuur een verruwing ervaren van omgang met politiek ambtsdragers. Het is daarom van groot belang om expliciet de norm te stellen: agressie, bijvoorbeeld bedreiging of geweld, ten opzichte van publieke ambtsdragers is onacceptabel. Hierbij is het van belang gezamenlijk vast te stellen wat agressie is, en wat de grenzen zijn. Er dient daarom, aldus het rapport, ook voldoende aandacht te zijn tijdens de inwerkperiode van raadsleden over hoe om te gaan met bedreiging en intimidatie.

U bent hier

<div></div>