Mark Buijs voorgedragen als nieuwe burgemeester Oosterhout

afbeelding van mbuijs

Oosterhout sluit de zoektocht naar een nieuwe burgemeester succesvol af: de gemeenteraad beveelt Mark Buijs (49) bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan voor het burgemeesterschap van Oosterhout.

Mark Buijs (Den Bosch, 25 november 1968) is op dit moment burgemeester van Boxtel. Dat is hij sinds 2013. Tussen 2006 en 2013 was hij wethouder in de gemeente Heusden, en daarvoor raadslid in die plaats. Hij komt uit een ondernemersgezin (loonbedrijf) en is zelf ook lang ondernemer geweest (antiek, galerie). Hij is een echte familieman, is gehuwd, en heeft twee zoons.

Namens de gemeenteraad kenschetst de waarnemend raadsvoorzitter, Walther Hoosemans, Mark Buijs als een buitengewoon innemende man. “Hij koppelt een natuurlijk gezag aan een hoog invoelend vermogen, aan vriendelijkheid en grote sociale vaardigheid. Hij is ervaren, maar dat zal hem niet dwars zitten als verandering nodig is. Hij is goed in het activeren en enthousiasmeren van mensen voor een bepaald doel. Wij zijn zeer verheugd hem bij de minister te kunnen aanbevelen voor het burgemeesterschap van Oosterhout.”

Uitstekende match met profielschets, ideale kandidaat voor Oosterhout
De gemeenteraad haalt met Mark Buijs een burgemeester binnen die het nodige heeft meegemaakt binnen de portefeuille veiligheid. Iemand die ‘niet zal wegkijken maar aanpakken’ en die het gewend is hierbij goed naar de hulpdiensten te luisteren en samen met andere relevante partners op te trekken. Tegelijkertijd is hij een burgemeester die graag meedoet en geniet van makkelijke benaderbaarheid, zowel op straat als in het stadhuis. Een burgemeester die het belangrijk vindt om samen te werken aan een optimaal sociaal en maatschappelijk rendement, met respect voor elkaar, ook als het moeilijk wordt. De gemeenteraad ziet dit bevestigd in een uitspraak van hemzelf: “Burgemeester word je door benoeming, maar je bent het pas als mensen dat ook als zodanig accepteren”. Mark Buijs heeft in zijn eigen leven ervaren wat ‘er zijn als het nodig is’ voor mensen betekent, en hij zal dit ook uitdragen en zelf in praktijk brengen. Hij gaat, samen met ons allemaal, Oosterhout verder brengen.

Profielschets
De aanbeveling is het resultaat van een intensieve en energieke procedure, die na de verkiezingen startte met een tekenwedstrijd voor de jeugd. Kinderen mochten hun gewenste burgemeester tekenen. Ook konden kinderen een ambtsketen knutselen, is er een enquête uitgezet onder het gemeentelijke internetpanel en zijn kleine teams raadsleden, collegeleden en ambtenaren op diverse plekken in de stad en de kerkdorpen geweest om met wie dat wilde het gesprek aan te gaan over de wensen voor de nieuwe burgemeester. Van de ‘achterwerk in de kast’/’man bijt hond’-achtige kast waarin belangstellenden iets konden vertellen, is goed gebruik gemaakt. Al het materiaal is omgezet in een kleurrijke profielschets die op 21 juni jl. door de commissaris van de Koning is opgehaald.

Vacatureopenstelling, briefselectie en gesprekken
Daags nadat de commissaris van de Koning de profielschets had opgehaald, is de vacature door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opengesteld, tot eind juli. Twintig mensen hebben gesolliciteerd, zeventien mannen en drie vrouwen. De vertrouwenscommissie heeft zich na de zomervakantie grondig voorbereid, onder meer door een brainstormsessie met een groep inwoners en ondernemers ter verdieping van de profielschets. Hierbij zijn ook tips en trucs uitgewisseld. De commissie is ook getraind door een professioneel bureau. Met deze degelijke voorbereiding heeft halverwege september de briefselectie plaatsgevonden en zijn eind september/begin oktober de gesprekken met de geselecteerde kandidaten gehouden. Halverwege oktober zijn tot slot een gericht assessment en een risicoanalyse integriteit uitgevoerd.

Vervolg
De gemeenteraad doet slechts een aanbeveling, verder strekt de bevoegdheid van de gemeenteraad niet. Deze aanbeveling wordt normaliter opgevolgd. De kandidaat moet echter eerst nog op gesprek bij de minister, en bij gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, zoals Oosterhout, wordt de voordracht van de minister bij de Koning eerst in de ministerraad behandeld. Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat uiteindelijk voor bij de Koning. Na het Koninklijk Besluit wordt de kandidaat in Oosterhout door de commissaris van de Koning beëdigd. Naar verwachting zal dit op woensdag 19 december 2018 plaatsvinden.

U bent hier

<div></div>