Kinderburgemeesters: luister beter naar ons.

Kinderburgemeesters moeten niet alleen lintjes doorknippen, maar ook over serieuze dingen meepraten. Ze willen bekender worden zodat meer kinderen ze weten te vinden en ook vinden de kinderburgemeesters dat ze een eigen bedrag moeten krijgen om kinderen in hun gemeente te helpen en projecten uit te voeren. Dit zijn enkele uitkomsten van de Landelijke Kinderburgemeestersdag 2017. In het Manifest van de Kinderburgemeesters hebben de Kinderburgemeesters zelf aangegeven wat zij nodig hebben. 

"Ik vind het belangrijk dat er naar kinderen wordt geluisterd omdat kinderen anders kijken naar de gemeente dan volwassenen", Mirte uit Leeuwarden.
"Het is belangrijk dat ze naar kinderen luisteren want als ze dat niet doen zouden er heel veel ongelukkige kinderen zijn", Derek uit Aalsmeer.
"Alle kinderen kunnen naar mij komen en hun ideeën en verhalen vertellen en dan kan ik het doorvertellen aan de gemeente", Varana uit Amstelveen. 

Bekijk hier het filmpje met alle uitspraken en het verslag van de dag.

Manifest van de Kinderburgemeester
Niemand weet hoeveel kinderburgemeesters er zijn en hun rol verschilt van gemeente tot gemeente. De kinderburgemeesters zelf brengen daar verandering in met het Manifest van de Kinderburgemeester. Daarin staan tips voor gemeentes om kinderburgemeesters beter te laten functioneren. Op de tweede Landelijke dag voor kinderburgemeesters zijn ruim 20 kinderburgemeesters en raadsleden aan de slag gegaan met hun wensen en adviezen. Initiatief is van Stichting KinderrechtenNU in samenwerking met de gemeente Delft, museum Prinsenhof en de Kindercorrespondent. 

Rommeltje
“Het is een rommeltje in Kinderburgemeestersland”, aldus presentator en Kindercorrespondent Tako Rietveld “Er is geen sturing vanuit de overheid, iedereen doet maar wat, de kinderen kennen elkaar niet. Dat moet en kan anders. Gemeenten kunnen heel veel van hun Kinderburgemeester leren.”

Manifest naar de Eerste Kamer
Eerste kamerlid Jan Anthonie Bruijn nam het manifest van de Kinderburgemeesters in ontvangst. Hij beloofde hun boodschap en ideeën aan de Haagse politici door te geven. De burgemeesters zelf maakten alvast een groepsapp zodat ze makkelijker contact met elkaar hebben en samen projecten kunnen opzetten. 

U bent hier

<div></div>