Jozias van Aartsen waarnemend commissaris in Drenthe

Jozias van Aartsen wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De ministerraad heeft dit op 31 maart op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten. De waarneming gaat in op 19 april a.s.. Van Aartsen (1946) was van 27 maart 2008 tot 1 maart 2017 burgemeester van Den Haag. Eerder was hij voor de VVD lid van de Tweede Kamer en minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1994-1998) en van Buitenlandse Zaken (1998-2002).

Op 1 maart jl. is Jacques Tichelaar afgetreden als commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Omdat het benoemen van een nieuwe commissaris nog enige tijd vergt, is Jozias van Aartsen benoemd tot waarnemend commissaris van de Koning. Over de voordracht voor waarnemend commissaris van de Koning heeft de minister eerder overleg gehad met een delegatie van het Drents parlement.

Wervingsprocedure nieuwe commissaris
De komende maanden worden de voorbereidingen getroffen voor de werving van een nieuwe commissaris. Allereerst zal hiervoor een profielschets opgesteld worden. In een profielschets staan de eisen die aan een nieuwe commissaris worden gesteld. Nadat de profielschets is vastgesteld door het Privinciale Staten van Drenthe zal deze worden aangeboden aan de minister van BZK. De minister stelt vervolgens de vacature open.

U bent hier

<div></div>