Handreiking integriteitstoetsing kandidaat-raadsleden

Het ministerie van BZK heeft met VNG, IPO en de UvW de Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen uitgebracht.

De handreiking biedt in de vorm van een handzame toolbox een overzicht van methoden die de wervings-en selectiecommissies van politieke partijen kunnen benutten bij het toetsen van de integriteit van - en het verbeteren van het bewustzijn over de integriteitsrisico’s bij potentiële kandidaten. Dit gaat onder meer om een leidraad integriteit ten behoeve van selectiegesprekken en dilemmakaarten integriteit politieke ambtsdragers. Verder wordt in de handreiking ingegaan op het fenomeen spookvertegenwoordiging. Dit aspect van integriteit wordt als ongewenst en schadelijk voor het functioneren en het aanzien van de volksvertegenwoordiging beschouwd. Uit gesprekken met politieke partijen is gebleken dat er behoefte bestaat aan concrete handvatten om tijdens de werving en selectie potentiële spookvertegenwoordigers te kunnen herkennen en tegen te kunnen gaan. De tools uit deze handreiking zijn ook daarvoor geschikt.

Download hier de Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen.

U bent hier

<div></div>