Dronten kiest Jean Paul Gebben als nieuwe burgemeester

afbeelding van gebbenjp

Jean Paul (J.P.) Gebben wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Dronten. De gemeenteraad heeft dit besluit vanavond genomen in een besloten raadsvergadering, op voorstel van de vertrouwenscommissie. Met deze ‘toegankelijke, zeer gemotiveerde en ervaren burgervader, netwerker en verbinder’ heeft de commissie er alle vertrouwen in de beste kandidaat in huis te halen. ‘Hij is iemand die zich met veel enthousiasme en betrokkenheid gaat inzetten voor de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant, de regio en daarbuiten’, aldus Paul Vermast, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

De heer Gebben is 54 jaar. Hij was van 2007 tot 2016 burgemeester van de gemeente Renkum en van 2017 tot 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Losser. Hij studeerde bestuurskunde aan de universiteit van Twente. Met de voordracht van de heer Gebben door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Het streven is om de nieuwe burgemeester op 14 juni te installeren.

Onder meer op basis van een enquête onder de inwoners is vorig jaar een profielschets opgemaakt, ‘Dronten zoekt een nieuwe pionier’. Van de 28 sollicitanten is de heer Gebben door de vertrouwenscommissie geselecteerd als kandidaat die het best voldoet aan deze profielschets.
De vertrouwenscommissie van Dronten omschrijft de heer Gebben als een dynamische, intelligente en ervaren bestuurder, met een pragmatische en zakelijke aanpak. Opvallend is zijn vlotte, frisse manier van communiceren. Hij deinst niet terug voor lastige gesprekken, en zoekt actief draagvlak om de stappen te maken die nodig zijn. Ook in relatie tot Flevoland en de regio Zwolle.

De vertrouwenscommissie vindt dat de heer Gebben het beste past in de profielschets ‘Dronten zoekt een nieuwe pionier’. Zijn kennis van de lokale democratie, het openbare bestuur en zijn bevlogenheid om de vernieuwing ervan vorm te geven vond de commissie aansprekend. Zijn ruime ervaring in het ambt van burgemeester en zijn grote netwerk komen goed van pas bij de uitdagingen waar de gemeente voor staat. De heer Gebben beschikt over ruime ervaring op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid.

U bent hier

<div></div>