Deconstitutionalisering aanstellingswijze burgemeester

Deze week organiseerde de Eerste Kamer een expert-meeting n.a.v. het wetsvoorstel tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester. Namens het NGB nam Liesbeth Spies deel. Zij bracht de vraag in voor welk probleem het wetsvoorstel een oplossing is. In de huidige positie van de burgemeester is noch sprake van een democratisch tekort, noch van een legitimiteitsprobleem. Cruciaal in de burgemeestersfunctie is de onafhankelijke, boven de partijen staande positie. In de samenleving bestaat groot vertrouwen in deze gedepolitiseerde positie. Als er al naar de benoemingswijze gekeken wordt, dan moet dat in het bredere perspectief van het gehele lokaal bestuur gebeuren, vindt het NGB. Ondanks eerdere verzoeken vanuit de Eerste en Tweede Kamer en toezeggingen van de minister van BZK ontbreekt een gedegen analyse en consistente visie op het lokaal bestuur. Daarom roept het NGB de Eerste Kamer op om niet in te stemmen met het voorliggende wetsvoorstel om de aanstellingswijze uit de Grondwet te halen.

Het Genootschap van Burgemeesters verwoordde zijn standpunt in een position paper over de deconstutionalisering van de aanstellingswijze.

Aan de expert-meeting namen - naast Liesbeth Spies ook deel:
Willibrord van Beek, Kring van Commissarissen van de Koning
Remco Nehmelman, hoogleraar publiek organisatierecht Universiteit Utrecht
Han Polman, Raad voor het Openbaar Bestuur
Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde

Hun position-papers vindt u hier.

 

U bent hier

<div></div>