Burgemeestersblad online

Het Burgemeestersblad verschijnt morgen weer. Dit maal onder meer met een bijdrage van Bas de Gaay Fortman over het belang van de grondwet in relatie tot de gemeentepraktijk, een artikel over het rapport burgemeesters in cyberspace, waarin onderzocht is wat burgemeesters juridisch kunnen en mogen en welke rol ze voor zichzelf zien weggelegd in de praktijk van de online openbare ordehandhaving en een terugblik op het najaarscongres.

Klik op de cover om het Burgemeestersblad te lezen

U bent hier

<div></div>