Burgemeesters Out (Assen) en Ederveen (Valkenswaard) voorgedragen in LOVP

In artikel 19 van de Politiewet 2012 is bepaald dat de Regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie periodiek in aanwezigheid van de korpschef van de Nationale politie spreken over het beheer van en de taakuitvoering door de Nationale politie. De Regioburgemeester spreekt in dit Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (voorheen: Artikel 19-overleg) namens de burgemeesters uit zijn eenheid.

Bij dit Landelijk Overleg Veiligheid en Politie zijn ook 2 burgemeesters aangesloten van gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Deze worden aangewezen door de minister van Veiligheid en Justitie op voordracht van de VNG. Dit zijn burgemeester Marco Out (Assen) en Anton Ederveen (Valkenswaard). Zij volgen burgemeester Pieter Smit (Oldambt) op die afgelopen jaar plotseling overleed en burgemeester Aat de Jonge (Dronten) die per 1 november stopt.

In het overleg wordt in elk geval gesproken over:
a. de inrichting van de politie;
b. de landelijke beleidsdoelstellingen;
c. de verdeling van sterkte;
d. het ontwerp van de begroting en het ontwerp van de meerjarenraming, het ontwerp van de jaarrekening, het ontwerp van het beheersplan en het jaarverslag;
e. de benoeming van de leden van de leiding van de politie;
f. voorstellen van wet, ontwerpen van algemene maatregel van bestuur en ontwerpen van ministeriële regeling die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de taakuitvoering door en het beheer ten aanzien van de politie.

Daarnaast wordt in dit overleg gesproken over bredere veiligheidsthema's, daar waar het de taakuitvoering van de politie betreft.

Deelnemende (Regio)burgemeesters – Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

Noord-Nederland: De heer P.E.J. (Peter) den Oudsten - Groningen
Oost-Nederland: De heer drs. H.M.F. (Hubert) Bruls - Nijmegen
Midden-Nederland: De heer mr. J.H.C. (Jan) van Zanen - Utrecht
Noord-Holland: De heer drs. J. (Jos) Wienen - Haarlem
Amsterdam: Mevrouw drs. F. (Femke) Halsema - Amsterdam
Den Haag: Mevrouw P.C. (Pauline) Krikke - Den Haag
Rotterdam: De heer ing. A. (Ahmed) Aboutaleb - Rotterdam
Zeeland/West-Brabant: De heer drs. Th.L.N. (Theo) Weterings - Tilburg
Oost-Brabant: De heer J.A. (John) Jorritsma - Eindhoven
Limburg: Mevrouw mr. J.M. (Annemarie) Penn-te Strake - Maastricht

 

U bent hier

<div></div>