Bijeenkomst Tweeluik religie en publiek domein 

Vrij 07
februari

Vrijdag 7 februari 2020
14.30 - 17.00 uur
Stadskantoor Utrecht (ontmoetingsplein 21ste verdieping), Stadsplateau 1, Utrecht

Religieuze organisaties zijn belangrijke spelers in het maatschappelijk middenveld en zij spelen traditioneel een grote rol in het onderwijs, de zorg en de publieke omroep. Vanouds hecht de overheid daarom veel waarde aan een goede band met religieuze organisaties, maar er klinken ook steeds vaker geluiden over een terughoudendheid bij Rijks- en gemeenteambtenaren. Wat kan wel en wat kan niet? Hoe moet het beginsel van scheiding tussen kerk en staat uitgelegd worden.

Tijdens deze bijeenkomst zullen deze en andere vragen aan de orde komen en zal het nieuwe en geactualiseerde ‘Tweeluik religie en publiek domein: handvatten voor gemeenten’ aan u gepresenteerd worden. Het belooft een interessante en inspirerende middag te worden, dus komt allen!

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur

  Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur

  Opening en welkomstwoord door dagvoorzitter

15.15 uur

  Keynote speaker

15.45 uur

  Overhandigen/presentatie Tweeluik religie en publiek domein

16.00 uur

  Paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter
  Panel bestaand uit mix van vertegenwoordigers gemeenten en 
  religieuze organisaties

16.45 uur

  Afsluiting van bijeenkomst door dagvoorzitter

17.00 uur

  Borrel

18.00 uur

  Einde bijeenkomst

 

We verzoeken u vriendelijk om deze uitnodiging door te sturen naar uw geïnteresseerde collega’s. Voor meer informatie over het programma klik hier. Ook kunt u zich via deze link aanmelden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Frank Speel frank.speel@vng.nl | 06-39276266) of Ariënne Mulder arienne.mulder@minbzk.nl | 06-50054764).  

 

U bent hier

<div></div>