Bestuurlijk ambtelijk samenspel

Woe 19
april

Aan de hand van eenvoudige maaltijdgesprekken buigen burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen zich over de vraag hoe interne bestuurskracht is te versterken om zo waar te kunnen maken waar je als gemeente voor aan de lat staat. Tijdens het maaltijdgesprek wordt aandacht geschonken aan de onderlinge afhankelijkheid en het bestuurlijk-ambtelijke samenspel tussen de verschillende spelers.

Het samenspel tussen bestuurders en ambtenaren vraagt van twee partijen vakmanschap. Hoe zorg je voor optimaal samenspel in de mooie en soms lastige opgaven waartoe je tot elkaar bent veroordeeld? Wanneer weet je dat je vooruit kan en wat is daarvoor in elk geval noodzakelijk? De avond begint met een open insteek. Elke deelnemer krijgt gelegenheid uit eigen praktijk vraagstukken, worstelingen of oplossingen in te brengen.

Henk Gossink, mede-oprichter en directeur van de KNAP-academie heeft de gemeenteraad van De Wolden het afgelopen jaar begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe werkwijze. Hij is uitgenodigd om te vertellen over de nieuwe manier van werken, waarbij meer ruimte werd gecreëerd voor dialoog met de samenleving en onderling debat van de raad. Wat betekent deze werkwijze voor het samenspel van burgemeester, wethouders, secretaris en griffier?

Datum: 19 april a.s. van 17.00 - 20.00 uur (inclusief diner).
Locatie: BuitenHerberg Ter Linde, Ommerweg 68, 7921 TE Zuidwolde

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U kunt zich kosteloos afmelden tot en met 7 april 2017. Daarna zijn wij genoodzaakt om €100,- in rekening te brengen voor gemaakte kosten.

U kunt zich direct digitaal inschrijven via deze link

U bent hier

<div></div>