9/11 VNG-Atriumlezing "Privacy als kans"

Don 09
november

In een wereld van ‘sleepwetten’ en datalekken stellen burgers zich steeds vaker kritisch op in het verstrekken van informatie. Want wat gebeurt er met die gegevens en wie kunnen er allemaal bij? Corien Prins gaat in op de kansen en uitdagingen van gemeenten bij de privacybescherming van hun inwoners.

Prins stelt dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de op handen zijnde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet alleen de positie van inwoners versterken, maar juist ook gemeenten de kans bieden hun gegevensgebruik en -deling beter en betrouwbaarder in te richten.

Prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins is sinds april 2017 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij is als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan de Tilburg Law School van de Tilburg University en houdt zich bezig met juridische vraagstukken rond informatisering en nieuwe technologieën, gegevensbescherming en privacy.

Locatie en tijd
VNG, Nassaulaan 12, Den Haag
15.30−17.00 uur (borrel na afloop)

Doelgroep
Gemeentelijke bestuurders en overige geïnteresseerden.

Kosten
Geen.

Aanmelden
Aanmeldformulier

Meer informatie
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurszaken,
tel. 06 - 57 59 32 74

U bent hier

<div></div>