5/1 Burgemeester als boegbeeld

De afgelopen week viel een nieuwe NGB-publicatie bij burgemeesters op de mat. De publicatie geeft een update over crisiscommunicatie en bouwt voort op twee eerdere publicaties. De basis van het boekje ligt in mijn artikel dat in september 2017 in Public Relations Review verscheen en tot 1 februari a.s. hier gratis is te downloaden (daarna komt het achter een slotje): https://authors.elsevier.com/a/1WD5A1Ik9WQNpo

De belangrijkste punten op een rij:

  • We onderschrijven nog steeds de drieslag Informatievoorziening-Betekenisgeving-Schadebeperking (kortweg IBS), maar nuanceren het en roepen op om vooral de betekenisgeving wat proportioneler te houden,
  • Er is meer aandacht voor de psychosociale kant van het ambt en de rol die de burgemeester heeft richting getroffenen en nabestaanden,
  • We herijken de rollen van burgemeesters, door rekening te houden met de context waarin een crisis zich voordoet.

 

Context en rollen
De context bepaalt wat er van een burgemeester wordt verwacht. Die context is afhankelijk van twee dingen. Aan de ene kant de mate waarin een gemeenschap emotioneel is geraakt door de crisis/ramp. Bij een hoge emotie, zoals een gezinsdrama, wordt er meer van een burgemeester verwacht dan bij een lage emotie, zoals een afrekening in het criminele circuit op een duister industrieterrein in de gemeente.

Daarnaast speelt mee of de burgemeester ook verantwoordelijkheid heeft in een crisis. Dat gaat verder dan de strikte wettelijke verantwoordelijkheid. Want soms is een crisis gewoon een chefsache. Denk bijvoorbeeld aan een stroomstoring, waarbij de bevolking van de burgemeester verwacht dat deze met de vuist op tafel slaat om zo snel mogelijk de stroom er weer op te krijgen. Ongeacht of de burgemeester daar wettelijk gezien een rol heeft, heeft hij in de perceptie zeker zo'n rol. De rol die een burgemeester volgens de publieke opinie heeft gaat dus verder dan de strikt wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat moet dan ook leidend zijn voor de crisiscommunicatie.

In de verschillende combinaties van impact en verantwoordelijkheid legt de burgemeester verschillende accenten in zijn/haar rol. Bij een MH17 (hoge impact, lage verantwoordelijkheid) draait het vooral om de rol van burgervader/burgermoeder. Bij een stroomstoring (lage emotionele impact, hoge verantwoordelijkheid) is de burgemeester vooral degene die de belangen van burgers en ondernemers in het beleidsteam behartigt. In de buddyrol ontfermt de burgemeester zich over een kleinere groep die binnen de samenleving direct is getroffen, zonder de crisis buitenproportioneel 'op te blazen'. In de rol van bruggenbouwer komen de hoge impact en hoge verantwoordelijkheid samen. Dit zijn bijvoorbeeld de situaties als na de Monstertruck in Haaksbergen of de Facebookrellen in Haren, waar een crisis niet alleen veel emoties oproept, maar iedereen ook naar de burgemeester kijkt omdat hij/zij een vergunning heeft afgegeven of verantwoordelijk was voor de aansturing van de politie om de rellen onder controle te krijgen.

Voor deze blog voert het te ver om nog meer in detail te gaan. De rollen staan in het boekje, voorzien van voorbeelden, verder uitgewerkt. Het boekje is in drukvorm toegestuurd aan alle burgemeesters. De digitale versies zijn voor iedereen vrij te downloaden op www.burgemeesters.nl/boegbeeld.

5 januari 2018
Wouter Jong | NGB

 

naar vorige weblog over "verwantwoordelijk zijn" versus "verantwoordelijk voelen".

U bent hier

<div></div>