In 335 gemeenten raadsverkiezingen

Vandaag zijn in in 335 gemeenten verkiezingen voor de gemeenteraden. Op 29 maart is de installatie van de gekozen raadsleden. In 8 nieuwe gemeenten waren afgelopen november al verkiezingen en in 37 gemeenten is de stembusgang pas in november van dit jaar vanwege de voorgenomen herindelingen per 1-1-2019.   

Taken burgemeester
De burgemeester heeft een aantal taken rond de verkiezingen. Dat doet hij vanuit zijn functie van voorzitter van het hoofdstembureau in de gemeente. De taak van het hoofdstembureau is de vaststelling van de stemtotalen van de gemeente. Daarnaast vervult het hoofdstembureau ook de taken van het centraal stembureau bij de gemeenteraadsverkiezingen, zoals:
- de registratie van namen ('aanduidingen') van politieke partijen
- het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten
- de beoordeling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
- de nummering van de kandidatenlijsten
- het vaststellen van de verkiezingsuitslag

In de installatievergadering van de gemeenteraden op 29 maart leggen alle gemeenteraadsleden in de 335 gemeenten de eed (verklaring en belofte) af in handen van de burgemeester.

U bent hier

<div></div>