31/10 Symposium Het politieke ambt: een ambacht in ontwikkeling

Ma 31
oktober

De context waarbinnen politieke ambtsdragers werken verandert continu, of het nu gaat om economische opgaven, de strijd tegen criminaliteit, de decentralisaties in het sociaal domein, de mondigheid van inwoners of de toestroom van grote aantallen vluchtelingen. Deze ontwikkelingen zorgen voor druk op het lokaal bestuur en uitdagingen voor lokale politici en ambtenaren. Wat vraagt dit van lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers? Welke nieuwe en aanvullende competenties hebben zij nodig om hun ambt goed en effectief te vervullen?

Deze vragen staan centraal op het symposium Het politieke ambt: een ambacht in ontwikkeling op maandag 31 oktober a.s. dat het ministerie van BZK samen met de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) organiseert. Burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en gemeentesecretarissen zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens dit symposium overhandigt Jacques Wallage, de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, het advies "Niet alleen een ambt, maar ook een ambacht"aan minister Ronald Plasterk. Inspirerende sprekers uit de politieke arena nemen u vervolgens mee in de onzekere en complexe samenleving, de noodzaak voor grenzeloos besturen en ‘nieuwe’ verbindingen met de samenleving. Onder leiding van de middagvoorzitter Jean Eigeman gaat u in gesprek met uw collega politieke ambtsdragers over uw dilemma’s en welke competenties dit in de praktijk vereist.

Noteer 31 oktober van 15.00 uur tot 17.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur) alvast in uw agenda! Binnenkort volgt een uitnodiging met het programma en de precieze locatie (Den Haag).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met info@symposiumpolitiekeambtsdragers.nl , Anne Jet Plat (BZK, tel. 06-21117188) of Saniye Çelik (Raad voor het openbaar bestuur, tel. 06-50738377)

U bent hier

<div></div>