28/11 Integriteit in de avond (Utrecht)

Din 28
november

Dit voorjaar organiseerden VNG, IPO, UvW, de Ien Dales leerstoel  en initiatiefnemer CAOP de succesvolle ‘Dag en Nacht van de Integriteit’. In vervolg op deze inspirerende bijeenkomsten voor ambtenaren en dagelijks bestuurders organiseren  dezelfde partijen op 28 november de bijeenkomst “Integriteit in de avond”.  Ook de beroepsverenigingen voor statenleden, raadsleden, waterschapbestuurders en griffiers hebben zich als partner verbonden aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst richt zich exclusief op volksvertegenwoordigers van de drie decentrale overheden. Zij krijgen de gelegenheid bieden om, in een vertrouwelijke omgeving, met elkaar in gesprek te gaan over het toegenomen - en volgens sommigen zelfs doorgeschoten – belang dat wordt gehecht aan integriteit en de invloed van media-aandacht  hierop.

De invulling van deze bijeenkomst is als volgt:
Datum: 28 november
Locatie: Utrecht
Tijdstip:16.30 – 19.30 uur

Programma:
- Inleiding over integritisme door prof. dr. Leo Huberts (tbc)
- Panel debat: volksvertegenwoordigers gaan met elkaar in gesprek over het vergrootglas op integriteit, de voorbeeldfunctie van een volksvertegenwoordiger en de ruimte voor een tweede kans.
- Inleiding door dhr. Jan Schinkelshoek over reputatiemanagement en het belang van een goede communicatiestrategie bij vermeende integriteitschendingen.

De avond wordt voorgezeten door Prof. dr. Zeger van der Wal, bekleder van de Ien Dales leerstoel.

Meer informatie en de mogelijkheid om zich als deelnemer aan te melden vindt u via deze link.

U bent hier

<div></div>