26/10 Public Matters Lobbyseminar (Den Haag)

Don 26
oktober

Op donderdag 26 oktober vindt het Public Matters Lobbyseminar 2017: ‘Lang leve de lokale lobby?!’ plaats (17:00 -18:30uur) in Den Haag. Het seminar wordt georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Bijdragen worden geleverd door onder andere Jan van Zanen, Marcel Hanegraaff, Michael Sijbom en Paul van den Bosch.

Lobbyen en politieke belangenbehartiging zijn onlosmakelijk verbonden met het beleidsvormingsproces. Dit geldt voor zowel ”Den Haag” als daarbuiten: ook in stadhuizen brengen belanghebbenden informatie en standpunten onder de aandacht van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Hoe wordt eigenlijk op lokaal niveau gelobbyd? Wie lobbyen daar, wat is de impact en mate van professionaliteit? En verschilt dat met belangenbehartiging in de nationale politieke arena? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens het seminar, mede op basis van onderzoek dat door de Universiteit van Amsterdam samen met Public Matters is uitgevoerd. De uitkomsten bieden een verdiepend inzicht in de wisselwerking tussen lokale beleidsmakers en belangenbehartigers, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Bij aanvang van het Lobbyseminar op 26 oktober worden de bevindingen en conclusies van het onderzoek gepresenteerd door Marcel Hanegraaff (assistent professor Universiteit van Amsterdam). Het eerste exemplaar van het onderzoek wordt aansluitend aangeboden aan Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG) gevolgd door een vraag- en antwoordsessie. Onder voorbehoud van de politieke actualiteit start vervolgens een panel- en zaaldiscussie met bijdragen van onder andere: Michael Sijbom (manager externe relaties NAM en voormalig burgemeester Losser) en Paul van den Bosch (hoofdredacteur AD regio).

Het seminar vindt plaats in de Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 in Den Haag op donderdag 26 oktober. Inloop is vanaf 16.30uur. Het programma start om 17:00uur. Om 18:30uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel. Aanmelden voor het seminar kan hier of via info@publicmatters.nl. De Glazen Zaal ligt op 5 minuten loopafstand van het Binnenhof.

U bent hier

<div></div>