22/11 seminar Dilemma's rond demonstreren; faciliteren of reguleren? (Apeldoorn)

Woe 22
november

Demonstreren is een grondrecht. De Wet Openbare Manifestaties geeft de burgemeester de bevoegdheid om demonstraties beperkingen op te leggen, te verbieden of te beëindigen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Dat levert nogal eens discussies op.

Volgens rechtsgeleerden wordt de overheid steeds restrictiever bij spandoeken en demonstraties en er zou bijvoorbeeld onevenredig hard zijn opgetreden tegen anti-Zwarte Piet-demonstranten. Amnesty International concludeerde ook dat in Rotterdam rond de intocht van Sinterklaas de demonstratievrijheid was geschonden. De onafhankelijke klachtencommissie van de gemeente Rotterdam stelde daarentegen dat de keuze voor een noodbevel en demonstratieverbod in Rotterdam gerechtvaardigd was. In Amsterdam oordeelde de rechter dat het verbod op hakenkruizen bij een Pegida demonstratie dat de burgemeester had uitgevaardigd “ter voorkoming van wanordelijkheden” onjuist was. Het College voor de Rechten van de Mens vroeg zich in 2014 af of de burgemeester van Den Haag wel een demonstratieverbod af kon kondigen ter voorkoming van wanordelijkheden in de Schilderswijk. Gaat het belang van de openbare orde en veiligheid boven het recht op demonstratie, bijvoorbeeld als een tegendemonstratie is aangekondigd of de politiecapaciteit beperkt is? De Nationale Ombudsman is inmiddels een onderzoek begonnen naar die vraag.

Er is daarom alle reden om eens stil te staan bij de dilemma’s waar bestuur en politie in de praktijk voor kunnen komen te staan als het gaat om demonstraties. Hoe maak je de juiste afweging tussen het faciliteren van een grondrecht en de bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden? Wanneer is er sprake van een noodsituatie die noodbevelen rechtvaardigt? Hoe zit het met de belangen van derden? Hoe ga je om met gelijktijdige demonstraties of met groepen die een demonstratie willen verstoren? Wat te doen als een demonstratie niet is aangemeld?

In dit seminar wordt ingegaan op deze en andere dilemma’s, met workshops op basis van praktijkcasuïstiek en met sprekers vanuit de wetenschap, openbaar bestuur en politie. Verschillende perspectieven komen aan bod en deze zullen ook in een internationaal vergelijkende context gezet worden.

Doelgroep
Het seminar is gericht op een ieder die vanuit politie of gemeente betrokken is bij de advisering over en het begeleiden van demonstraties.

Waar en wanneer?
Het seminar is op woensdagavond 22 november bij de Politieacademie Concernlocatie, Arnhemseweg 348 in Apeldoorn. Vanaf 17.00 uur is de ontvangst met een warme maaltijd, het programma start om 18.00 uur en eindigt rond 21.30 uur.

Aanmelden
Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via de website www.politieacademie.nl/congressen. Indien u niet beschikt over een extranet-account, kunt u hierbij de code: Seminar221117 gebruiken. Ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst sturen wij u een bevestiging met het programma.

Vragen? Neem dan contact op met het Team Congressen & Evenementen van het PDC, via congressen@politie.nl of 088-6622030

U bent hier

<div></div>