20/06 Pionieren in Participatieland Zeist

Woe 20
juni

Participatie is niet meer weg te denken in het lokaal bestuur en heeft potentie. Het begint met het stellen van de juiste vragen. Willen we er wat mee? Wat winnen we ermee, en wat missen we als we het niet doen? Hoe vullen we participatie lokaal in? Wat sluit wel en niet aan op onze lokale situatie? En wie doen er mee?

Het NGB organiseert in 2018, in het kader van het programma Lokale Democratie in Beweging, een aantal regionale bijeenkomsten voor burgemeesters, wethouders én raadsleden om een verdieping aan dit onderwerp te geven. Besproken wordt wat participatie vraagt van bestuurders, ambtenaren en volksvertegenwoordigers, welke dilemma’s er zijn en hoe we de binnen- en buitenwereld van het gemeentehuis dichter bij elkaar kunnen brengen. 

De tweede bijeenkomst is in het gemeentehuis van Zeist op woensdag 20 juni van 16.00-19.00 uur.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u dan hier aan.

U bent hier

<div></div>