18/05 "Standing Together"

Vandaag was het NGB aanwezig bij een bijeenkomst over huiselijk geweld en methoden om lessen en ervaringen op dat vlak te delen. Op de bijeenkomst werd onder meer gesproken door de Engelse stichting "Standing Together". In Engeland is het inmiddels gebruikelijk(er) om na een ernstig incident een zogeheten Domestic Homicide Review (DHR) op te stellen. Niet met het doel om schuldigen aan te wijzen, maar wel helder te krijgen waar in de gefragmenteerde keten zaken anders moeten worden georganiseerd, om huiselijk geweld en kindermishandeling in de toekomst te voorkomen of eerder te signaleren.

Vergelijkbaar met het 'single loop' en 'double loop'-leren dat in de crisisbeheersing gangbaar is (zie deze weblog over dit fenomeen), lijkt er ook behoefte te bestaan om systematisch van huiselijk geweldincidenten te leren. Voor zover daarmee kan worden voorkomen dat het enkel om de schuldvraag gaat maar betrokkenen ook daadwerkelijk worden gestimuleerd om op verbeteringen te wijzen, ligt daar een weg open. De ervaringen met 'Standing Together' kunnen een voorbeeld zijn om ook in Nederland de nodige lessen in de praktijk door te voeren.

18 mei 2015
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
naar vorige weblog over de Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism

 

 

 

U bent hier

<div></div>