18/02 Gaswinning in Groningen

Deze week kwam de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een rapport over de gaswinning in Groningen. Het legt bloot hoe de besluitvorming in de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden.

In de reeks van aanbevelingen geeft de Onderzoeksraad ook een bredere aanzet naar de communicatie over risico's. Het stelt: “Wees in de communicatie aan en in de dialoog met burgers transparant over onzekerheid, expliciteer en motiveer de plaats die onzekerheid krijgt in de besluitvorming over de exploratie en exploitatie van delfstoffen. Deze communicatie mag niet verengd worden tot voorlichting.”

Het bevestigt dat voorlichting onvoldoende erkenning geeft voor de terechte en onterechte zorgen die mensen hebben bij bepaalde risico's. Alleen door transparant in gesprek te gaan over risico's kunnen worden mensen meegenomen in de afwegingen die bestuurders maken bij het inschatten van risicovolle activiteiten.

18 februari 2015
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
naar vorige weblog over de knuffels en bloemen na de MH17-ramp

 

 

 

U bent hier

<div></div>