17/08 OM bij brugongeluk Alphen aan den Rijn

Op maandag 3 augustus jl. ging het mis bij werkzaamheden in Alphen aan den Rijn. Een nieuwe brug viel van een ponton en verpletterde een groot aantal woningen. Voor diegenen die de persconferentie van die avond nog niet hebben gezien is het interessant om deze nog terug te kijken. Naast het opsommen van diverse feitelijkheden en de stand van zaken, komt ook plaastvervangend hoofdofficier Nooij aan het woord (vanaf 4:41). Zij legt helder uit wat de rol van het openbaar ministerie is in dit soort situaties: het doen van een onderzoek naar strafbare feiten, al dan niet in samenwerking met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

In het land is er, zeker bij de adviseurs rond een burgemeester, nog wel eens onduidelijkheid over de rol van het openbaar ministerie. Blijkbaar is deze rol niet altijd even vanzelfsprekend. De toelichting van mw Nooij laat goed zien dat het OM net als brandweer en politie een vanzelfsprekende partner is in de crisisbeheersing. 

De komende maanden gaat het NGB met het OM het land in om samen met communicatieadviseurs en adviseurs crisisbeheersing in gesprek te gaan over de dilemma's die we tegen kunnen komen als gemeente/regio en OM samen in een crisis zitten. We hopen daarmee bij te dragen aan het inzicht dat het met een beetje goede wil wel lukt om, ook al zijn de belangen en verantwoordelijkheden anders, samen te werken aan een overkoepelend crisisbelang.

Tot slot: een aantal van de bijeenkomsten is reeds gepland. Verzoeken voor nieuwe sessies kunnen worden ingediend bij Wouter Jong (w.jong@burgemeesters.nl).

17 augustus 2015
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
naar vorige weblog over de mindmap over chemische incidenten.

 

 

 

U bent hier

<div></div>