13/08 Burgemeestersgame

Vanuit het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn we al een aantal jaren intensief betrokken bij de Burgemeestersgame. De game is ooit ontstaan in een onderzoeksproject van TNO, Thales/T-Xchange en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het NGB draagt bij door de ervaringen van crises weer om te bouwen tot realistische scenario's. Inmiddels is ook het IFV betrokken als beheerder van de game (zie deze link).

In een enquête waardeerden burgemeesters de game recent nog met een 7,8. Als je de game niet kent en de mogelijkheid hebt om een keer aan te sluiten bij een sessie in je gemeente of Veiligheidsregio, dan kan ik dat van harte aanbevelen.

In de Burgemeestersgame krijgen spelers een aantal dilemma's voorgelegd aan de hand van een scenario dat zich afspeelt in het fictieve Trouveen. Je wordt als burgemeester bijvoorbeeld gevraagd of je wel of niet meeloopt met een stille tocht, als je weet dat de omgekomen jongen "geen lieverdje" was. In een ander scenario krijg je als burgemeester de vraag of je een festival afgelast, als de weersverwachting er ongunstig uitziet, ook al is er nog veel onzekerheid. De dilemma's in de Burgemeestersgame komen altijd neer op de vraag: "kun je je keuze uitleggen aan de buitenwereld?"

Met de game krijgen burgemeesters bestuurlijke dilemma's voorgeschoteld die ze in echte crises kunnen tegenkomen. Op dit moment loopt een speciaal project, als onderdeel van mijn promotie. Alle burgemeesters hebben in de mail een eigen inlogcode gekregen om een speciaal geschreven scenario van 16 dilemma´s te spelen. Het scenario heb ik ontwikkeld met ondersteuning van Josine van de Ven (TNO) en Dylan Schouten (T-Xchange). Als veel burgemeesters meespelen, verbetert het inzicht waar de werkelijke bestuurlijke knelpunten bij crises liggen. Wellicht kunnen we ook achterhalen waar burgemeesters eensgezind zijn in hun optreden en waar zij onderling andere afwegingen maken.

Mijn belangrijkste lessen na 8 jaar gaming:

  1. Bij bestuurlijke dilemma's gaat het erom of je je keuze kunt uitleggen, meer dan dat er sprake is van goed-of-fout
  2. De kracht van de Burgemeestersgame zit in de herkenbaarheid, doordat werkelijke crisisdilemma's zijn opgenomen in de scenario's
  3. Er lijkt een basisset van circa 80 dilemma's te zijn, die op verschillende manieren zijn te herleiden tot keuzes in impact, omgaan met collectieve stress en de inzet van bevoegdheden
  4. Het gaat bij bestuurlijke dilemma's vaker over 'verantwoordelijkheid voelen' dan strikt over 'verantwoordelijk zijn'
  5. Doordat je in trainingen steeds nieuwe afwegingen van deelnemers hoort is het een van de weinige trainingstools waarmee je ook als trainer blijft leren

Als dit onderzoek achter de rug is, zijn we van plan het nog een keer te herhalen met adviseurs (met name politie, gemeentesecretarissen, adviseurs crisisbeheersing of communicatie) uit Veiligheidsregio´s of gemeenten. Om te kijken of adviseurs weer andere keuzes maken dan hun bestuurders. 

13 augustus 2017
Wouter Jong | NGB

 

naar vorige weblog over de Tripoliramp.

U bent hier

<div></div>