13/08 Burgemeesters en MH17

Afgelopen week verscheen in het Journal of Contingencies and Crisis Management een artikel waarin ik stilstond bij de rol van burgemeesters in de nasleep van de MH17. Het artikel is hier te downloaden, met dien verstande dat het "achter een slotje" zit.

In het artikel maak ik met co-auteurs Michel Dückers en Peter van der Velden een analyse van de rol van burgemeesters in de nasleep van de MH17 ramp. De analyse is gebaseerd op tweets en nieuwsberichten die tussen 17 juli 2014 (de dag van de ramp) en 31 juli 2015 over burgemeesters zijn verschenen. Daarbij tekenen we aan dat "MH17" in bestuurskundig opzicht een bijzondere ramp was. De ramp gebeurde op afstand en er was voor Nederlandse burgemeesters eigenlijk geen andere taak weggelegd dan de 'burgervaderrol'. Dit in tegenstelling tot andere rampen, waar een burgemeester ook een crisisteam moet aansturen die de crisis zelf in goede banen leidt. Het bood ons daarmee de mogelijkheid om nadrukkelijk stil te staan bij die burgervaderrol en ook de 54 burgemeesters die in het land met de nasleep van MH17 te maken kregen onderling te vergelijken.

Vanuit die achtergrond komen we tot twee inzichten. Allereerst is de burgervaderrol (of -moederrol) een niet weg te denken onderdeel van het ambt. Burgemeesters werden geacht te spreken op herdenkingen. Opvallend was echter dat ze vooral werden gemist als ze er niet waren. Waren ze wel aanwezig en spraken ze, dan werd dat vooral als iets natuurlijks gezien. Bijna vanzelfsprekend. "Natuurlijk, de burgemeester is er ook bij".  

Daarnaast kwamen we tot een tweede inzicht. Want het grootste positieve onderscheid maakten burgemeesters in de bezoeken aan huis. Daar, waar ze in contact kwamen met de naaste familie, condoleances overbrachten en praktische ondersteuning konden bieden. Dat laatste is relevant, omdat het een aspect is van het burgemeestersambt dat in de wetenschappelijke literatuur helemaal niet wordt benoemd. Het is wellicht een kleine, maar in de optiek van nabestaanden een buitengewoon waardevolle rol van de overheid.

Het volledige artikel Crisis Leadership by Mayors: A Qualitative Content Analysis of Newspapers and Social Media on the MH17 Disaster is hier te downloaden. Een vrij te downloaden verhaal over hetzelfde thema verscheen kort na de MH17 ramp ook in Cogiscope. Dat stuk staat hier.

13 augustus 2016
Wouter Jong | NGB

 

naar vorige weblog over een analyse van de interviews over crises die op de website van het NGB zijn verschenen.

U bent hier

<div></div>