13/01 WODC onderzoek naar crisisstructuur MH17

Na het eerder verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verscheen rond de jaarwisseling ook het rapport van het WODC naar de crisisorganisatie na de ramp met de MH17. De uitkomsten van het evaluatieonderzoek zijn bedoeld om lessen te trekken voor het functioneren van de nationale crisisbeheersingsorganisatie bij toekomstige crises.

Over gemeenten en burgemeesters noemen nabestaanden dat zij de betrokkenheid van "hun" burgemeester waardeerden. "Als mensen daar geen prijs op stelden, volgde er vaak een persoonlijk telefonisch gesprek of een persoonlijke brief. Meestal gaf de burgemeester ook het eigen 06-nummer dat gebeld mocht worden bij problemen of vragen. Veelal faciliteerde de gemeente ook bij herdenkingsdiensten (organisatie), de inrichting van een condoleanceregister, of verkeersregelaars bij de uitvaart of herdenking. Verschillende nabestaanden melden dat de burgemeester daar ook een (mooie) toespraak hield. Nabestaanden hebben de belangstelling van de burgemeesters als zeer prettig ervaren."

Ook boden gemeenten praktische ondersteuning: "Daarnaast wordt gewaardeerd dat gemeenten coulance hebben getoond, bijvoorbeeld bij het uitschrijven van slachtoffers uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Vanuit gemeenten is bovendien flexibel omgegaan met regelgeving, bijvoorbeeld rondom wonen, (thuis)zorg en uitvaart. Zo werd bijvoorbeeld goedgekeurd dat slachtoffers samen werden begraven of op een bijzondere plek."

De enige 'kritiek' die het rapport noemt is de constatering "dat opvalt dat er voor bestuurders geen voorzieningen voor nazorg zijn." Wellicht verdient dat nog uitleg ten aanzien van de burgemeesters. Twee weken na de ramp is onder burgemeesters die nauw betrokken waren bij de impact van de MH17 ramp gepolst of er behoefte was om bij elkaar te komen. Die behoefte bleek op dat moment vrijwel niet te bestaan. Omdat het NGB en het NCC geen zaken wilden organiseren waar nauwelijks behoefte aan is, is hier toen vanaf gezien. In bredere zin is onze ervaring dat er binnen de hechte beroepsgroep onderling veel gedeeld wordt. Dat is niet altijd zichtbaar in de zin van professionele ondersteuning, maar kan ook bestaan uit onderling sparren en terugblikken met collegaburgemeesters, de gemeentesecretaris, wethouders of anderen.

13 januari 2016
Wouter Jong | NGB

 

Verder lezen?
Download hier het WODC rapport over de crisisstructuur bij de ramp met de MH17

 

naar vorige weblog over het echo-effect bij crises op twitter. 

 

U bent hier

<div></div>