12/04 Crisis? Ken je krachtenveld.

Mijn stelling is dat crisis management veel meer zou kunnen leren van public affairs, de communicatiediscipline waarin de interactie met het krachtenveld tot kunst is verheven. Concreet: Ken je krachtenveld en je weet waar de belangen liggen, waar de ruimte tot samenwerking ligt en waar je weerstand kunt verwachten. 

Bij crises ligt de focus vaak op de bevoegdheden. Er komen vragen op tafel als "van wie is de aangespoelde bultrug?" (de staatssecretaris EZ) tot "wie mag het luchtruim sluiten?" (de staatssecretaris van I&M).

Maar bij crises gaat het om meer dan de bevoegdheden alleen. Want de bevoegdheden werken door in de communicatie over de maatregelen. Denk aan de vervuiling van het drinkwater, waarbij het drinkwaterbedrijf zelf kookadviezen kan afgeven aan afnemers. Maar net zo goed kunnen de kookadviezen van de gemeente komen. Het is dan ook zaak om inhoudelijk de boodschap af te stemmen (wie vertelt wat?), maar ook te bepalen welke middelen (gemeentelijke website, de site van het drinkwaterbedrijf, of beide?) worden ingezet.

Stel dat geen sprake is van een 'gewone' vervuiling, maar dat de vervuiling het werk van terroristen is. Dan verschijnen al snel nieuwe partijen ten tonele, zoals: het ministerie van VenJ, de NCTV en het Openbaar Ministerie. Dat is belangrijk om te weten, omdat het bij terrorisme ongewenst is om zelf uitlatingen te doen over de aard en omvang van de dreiging, tenzij dat is afgestemd met de NCTV. Pas als je weet hoe het krachtenveld eruit ziet, weet je ook wat het betekent voor de communicatie over de crisis. 

Het sluit aan bij een ´oude´ les uit het rapport over de brand in Moerdijk: "Was vanaf het eerste moment voor alle betrokken organisaties duidelijk geweest wie erbij betrokken waren, dan had de overheid de communicatie beter kunnen afstemmen. De overheid had dan op alle niveaus dezelfde boodschap gebracht, wat verwarring in de buitenwereld had voorkomen" (Onderzoeksraad voor Veiligheid).

 

12 april 2016
Wouter Jong | NGB

 

naar vorige weblog over de loco als vervanger van de burgemeester.

 

U bent hier

<div></div>