12/01 Kosten stroomstoring Bommelerwaard te verhalen

Eerder heeft het NGB zich samen met het Veiligheidsberaad, de VNG en de provincies ontfermd over artikel 55 Wvr (voorheen artikel 25 Wrzo). Dat artikel gaat om de vergoeding die gemeenten en regio's kunnen krijgen van het Rijk, als zij worden geconfronteerd met een ramp.

De praktijk bleek nogal weerbarstig te zijn. Zodra een situatie onder controle was, was volgens het Rijk geen sprake van een 'ramp' en werden kosten die in de nafase werden gemaakt niet meer vergoed. Een ander punt van aandacht was het begrip 'crisis'; toen de Wet Rampen en zware ongevallen werd opgevolgd door de Wet Veiligheidsregio's, werd ook het begrip 'crisis' geintroduceerd. De wet leek echter weerbarstig; alleen in geval van een ramp, niet in geval van een crisis, zouden gemeenten en regio's aanspraak kunnen maken op een eventuele vergoeding.

In het Burgemeestersblad is destijds een opsomming gegeven van deze problematiek (artikel). Maar er schijnt nu licht aan de horizon. Na de stroomstoring in de Bommelerwaard hebben de getroffen gemeenten behoorlijke kosten moeten maken. Zowel voor de eigen inzet van gemeente en brandweer, maar ook voor de inhuur van externen. De gemeenten dienden hiervoor een claim in bij het Rijk, die in eerste instantie werd afgewezen door de rechtbank Arnhem. Echter, in december 2014 is een uitspraak gedaan in hoger beroep, waarin de redenering van het Rijk onderuit wordt gehaald.

UPDATE:
De staat ging tegen de uitspraak van het Hof in beroep. De gemeenten zijn echter ook in cassatie in het gelijk gesteld. Hier vind je de volledige uitspraak.


NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog over een artikel over MH17 in Cogiscope.

 

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>