08/10 We leven mee met de nabestaanden

Onder de titel 'We leven mee met de nabestaanden' vond vandaag een symposium plaats over de plek die getroffenen innemen na rampen. Het NGB was een van de organisatoren, naast V&R Academie, Monuta (Team Bijzondere Uitvaarten) en Ina Strating Communicatiezorg. 

Over het congres komt in het komend Burgemeestersblad een uitgebreider verslag. Wel werd duidelijk dat het in de nasleep van rampen gaat om het zoeken van de juiste balans tussen collectieve rouw van de gemeenschap enerzijds en de wensen van nabestaanden en familie anderzijds. In haar verhaal over de gijzeling in Reuver gaf Petra Dassen, burgemeester van Beesel, nadrukkelijk aan hoe belangrijk het is om de rouw van al deze groepen met elkaar te verenigen. De burgemeester is daarin het schakelpunt. De burgemeester deelt de collectieve rouw van de gemeenschap in een stille tocht. De individuele rouw wordt gedeeld door familiebezoeken en gesprekken. Op beide vlakken kan de burgemeester van betekenis zijn.

Onder de sprekers was ook een nabestaande van de MH17 ramp, die inging op de bureaucratische mechanismen die de overheid bij crises soms tentoonspreidt. Het is, zo sprak hij, de kunst om in al het systeemdenken van de crisisbeheersing toch steeds oog te houden voor de menselijke maat. Een menselijke maat die Angelique Karnebeck van de gemeente Haaksbergen toelichtte aan de hand van het contact met de getroffenen van het monstertruck drama. Gedurende het hele jaar na het ongeluk is stelselmatig contact onderhouden met de nabestaanden, maar ook met burgerhulpverleners, professionele hulpverleners en anderen om gezamenlijk toe te werken naar de eerste herdenking op 28 september jl. Een herdenking die door alle betrokkenen als waardevol is ervaren.

Dit soort nazorgaspecten zijn tot dusverre een ondergeschoven kindje binnen de crisisbeheersing. Voor wie zich er verder in wil verdiepen verwijs ik naar de publicaties Wereld van verschil (van NGB en stichting Impact) en Contact met getroffenen (stichting Impact), die meer inzicht geven in de psychosociale nasleep van rampen en crises.

8 oktober 2015
NGB/
Wouter Jong

Verder lezen?
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Zie ook het artikel "Burgemeesters en nazorg" uit het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing


naar vorige weblog over de crisisopvang van vluchtelingen.

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>