07/01 Feiten. Geruchten. Emoties.

Voor wie 'm gemist heeft, in december verscheen de publicatie "Omgevingsanalyse | Communiceren begint met luisteren". Deze publicatie is als PDF onder meer te downloaden via de site van het Genootschap van Burgemeesters. In de publicatie zijn hoofdstukken bijeengebracht die zijn geschreven door Dianne Deurlo, Tim Van Achte, Niels Loeffen, Annemarie-Marie van het Erve, Frank Regtvoort, Ina Strating, Frank Vergeer en mijzelf.

Als je de bijdragen naast elkaar legt, zal blijken dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. De ene manier is niet beter of slechter dan de andere. Zoek vooral een methode voor omgevingsanalyse die bij je past en die aansluit bij de manier waarop je als communicatie-afdeling wilt adviseren.

Zo zijn er verschillende manieren om de gegevens die je in de buitenwereld ziet te schiften. Soms wordt daar de indeling "IBS" (informatievoorziening, betekenisgeving, schadebeperking) voor gebruikt. Ik gebruik die indeling - in lijn met onze eigen publicatie "Als het op communiceren aankomt" - wel om de communicatiestrategie te bepalen. Maar ik vind het zelf gekunsteld als ik die drieslag voor de omgevingsanalyse hanteer. Wat onverlet laat dat het voor anderen prima kan werken.

Voor de analyse zelf gebruik ikzelf sinds twee jaar de indeling "feiten, geruchten, emoties", een indeling die ik van Ina Strating heb overgenomen. De buitenwereld delen we "quick & dirty" in op basis van:

  • de 'gepercipieerde feiten', dingen die je ook vanuit de operatie wel voor 'waar' mag aannemen. Omdat het in LCMS staat bijvoorbeeld.
  • Geruchten zijn dan de dingen die je nog moet checken voor je erop kunt reageren.
  • En emoties is bedoeld om gevoel voor de impact te krijgen. Dat betekent voor je communicatiestrategie bijvoorbeeld of je met een bewogen reactie moet komen, ofwel er vanaf kunt zijn met een feitelijke tweet.


Bij mij werkt het goed. Probeer het ook eens, zou ik zeggen.

7 januari 2016
Wouter Jong | NGB

 

naar vorige weblog over het echo-effect bij crises op twitter. 

 

U bent hier

<div></div>