01/07 Mindmap chemische incidenten

Recent is in de serie van mindmaps ook een mindmap uitgebracht over chemische incidenten. Onder meer de VNG, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het RIVM en VEWIN, de branchevereniging voor drinkwaterbedrijven, hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een of meer van deze mindmaps.

De mindmaps geven in één oogopslag weer hoe in die gevallen de bevoegdheden zijn verdeeld, wat de aandachtspunten zijn voor de gemeente en andere partners in het veld en welke positie de bestuurder kan innemen. Wij hebben nadrukkelijk getracht om de mindmaps méér te laten zijn dan een feitelijke opsomming van bevoegdheden. Waar mogelijk zijn eerdere crisiservaringen van collega’s in de mindmap verwerkt, om te attenderen op zaken die bij een specifiek crisistype spelen, maar waar mogelijk niet direct aan gedacht wordt.

De set bestaat nu uit vijf mindmaps:

  • Infectieziekten
  • Chemische incidenten
  • Drinkwaterincidenten
  • Veiligheid in het sociale domein
  • Sociale drama’s

De mindmaps zijn te hier te downloaden. 

1 juli 2015
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
naar vorige weblog over het rapport van de gijzeling bij NOS

 

 

 

U bent hier

<div></div>