Bestuurscompetenties

De vertrouwenscommissie kan in het benoemingsproces bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester gebruik maken van een set van bestuurscompetenties. De competenties zijn ook toe te passen bij beoordelingsgesprekken en de ontwikkeling van burgemeesters. Zo is bijvoorbeeld het opleidingenaanbod voor burgemeesters van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters gebaseerd op deze set van bestuurscompetenties.

Wat houden de bestuurscompetenties in?
De set van competenties bestaat uit drie onderdelen:
Basiscondities;
Bestuursstijlen;
Bestuursvaardigheden.

Basiscondities
De basiscondities beschrijven kenmerken waarover iedere burgemeester moet beschikken en die onlosmakelijk met het ambt zijn verbonden:

1. Identificatie
De burgemeester neemt in elk onderdeel van de functie een passende positie in en verplaatst zich in personen of groepen waarmee hij van doen heeft.

2. Bindend vermogen
De burgemeester geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap; brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.

3. Integriteit
De burgemeester handelt eenduidig en transparant volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden, draagt deze uit en spreekt anderen hierop aan.

4. Onafhankelijkheid
De burgemeester staat op basis van gezag en positie boven partijen en wordt als zodanig geaccepteerd.

5. Stressbestendigheid
De burgemeester onderneemt acties en treedt op in situaties die hierom vragen. Treedt in crisissituaties op met rust en vertrouwen.

6. Signaalgevoeligheid
De burgemeester zoekt actief informatie uit de bestuurlijke en organisatorische omgeving en uit de samenleving die voor het eigen handelen van belang zijn. Gebruikt deze signalen voor reflectie op het eigen handelen.

Bestuursstijlen
De bestuursstijlen beschrijven de stijl en overtuigingen van waaruit een burgemeester handelt.

1. Verbinder
De verbinder hecht belang aan en stuurt door het stimuleren van samenwerking en gezamenlijkheid en creëert daarbinnen ruimte voor ambities van mensen.

2. Netwerker
De netwerker hecht belang aan en stuurt door het creëren van nieuwe mogelijkheden en kansen. De netwerker fungeert waar nodig zelf als boegbeeld of biedt anderen de kans dat te zijn.

3. Procesregisseur
De procesregisseur hecht belang aan en stuurt door middel van procedures en processen. De regisseur heeft de regie, zorgt voor planning en structuur en ziet erop toe dat iedereen zich houdt aan de regels van het spel.

4. Aanjager
De aanjager hecht belang aan en stuurt door het organiseren van visie en richting, het aangeven van duidelijke kaders en het aanspreken van mensen op realisatie van afspraken.

Bestuursvaardigheden
De bestuursvaardigheden beschrijven de concrete vaardigheden die in een specifieke situatie kunnen worden ingezet. Er wordt een twintigtal vaardigheden onderscheiden:
-Inlevingsvermogen
- Omgevingsbewustzijn
- Sociabel
- Beïnvloedingsvermogen
- Communicatief
- Achtergrondoriëntatie
- Coaching
- Vernieuwingskracht
- Probleemverduidelijking
- Adaptief vermogen
- Doorzettingsvermogen
- Oordeelsvorming
- Daadkracht
- Vasthoudendheid
- Besluitvaardigheid
- Voortgangsbewaking
- Onderhandelingsvaardigheid
- Doelgerichtheid
- Bestuurlijke gevoeligheid
- Organisatiegevoeligheid 
 

U bent hier

<div></div>