13/02 Bovenregionaal team crisiscommunicatie

Vandaag was het NGB aanwezig bij de presentatie van het Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Het team is samengesteld uit crisiscommunicatie-experts uit de verschillende veiligheidsregio's. Zij kunnen bij rampen en crises een regio bijstaan om de crisiscommunicatie in goede banen te leiden. Het grijpt daarmee deels terug op het ter ziele gegane Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), met dien verstande dat dit initiatief nadrukkelijk voor-en-door de regio's tot stand is gekomen.

Het team heeft meerdere voordelen. Niet alleen kan een beroep worden gedaan op de expertise die in het land aanwezig is, het is ook makkelijker schakelen met mensen die weten hoe de hazen lopen en en passant ook de contacten meebrengen met partijen die je in een crisis kunt tegenkomen. Die bijvoorbeeld wéten hoe een RIVM communiceert, de afspraken met Amsterdam Airport Schiphol, KMar, LVNL, Haarlemmermeer en Kennemerland kennen als er op Schiphol iets gebeurt en bijvoorbeeld weten wanneer Rijkswaterstaat zelf kan communiceren en wanneer het ministerie van I&M aan zet is.

Het NGB heeft van meet af aan in de klankbordgroep van het team gezeten en is van harte bereid om tijdens rampen en crises samen op te trekken. Want ook voor burgemeesters geldt dat crisiscommunicatie één van de belangrijkste bestuurlijke instrumenten is op de momenten die ertoe doen.

13 februari 2014
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog over innoveren in crisiscommunicatie.

 

Verder lezen?
De tweets van de bijeenkomst zijn terug te lezen via de hashtag #cc132 (crisiscommunicatie 13 februari 2014).
Meer info en achtergronden over het team zijn terug te vinden op www.bovenregionaalteamcrisiscommunicatie.nl

 


 

 

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>