Publieke gezondheid

Wet Publieke gezondheid
Wet van 9 oktober 2008, houdende bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid). Klik hier voor de volledige wetstekst.

_________

De Wet Publieke gezondheid implementeert de Internationale gezondheidsregeling en bevat onder meer afspraken op het terrein van infectieziektebestrijding en quarantaine.

Met de Wet Publieke gezondheid blijft de gemeente verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding. Het college van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen: 

  • het college voor de algemene infectieziektebestrijding,
  • de burgemeester cq voorzitter van de Veiligheidsregio voor het nemen van maatregelen.
     

Groepen A, B1, B2 en C

In de Wet Publieke gezondheid zijn ziekten ingedeeld in groepen A, B1, B2 en C. Ten aanzien van de ziekten op de A-lijst is de voorzitter van de Veiligheidsregio leidend, de burgemeester is dat voor ziekten op de B1, B2 en C-lijst. 

Ziekten op B- en C-lijst

De burgemeester geeft in principe op basis van artikel 6 lid 2 leiding aan de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte, alsook de directe voorbereiding daarop en draagt zorg voor de toepassing van de maatregelen.

Iedere besmetting met een risico voor de volksgezondheid biedt op basis van de Wet Publieke gezondheid voldoende grond voor optreden. Centraal element is daarbij artikel 47 Wet Publieke gezondheid. Bij verdenking kan de burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio monsters laten nemen. Bij geconstateerde besmettingen, inclusief de aanwezigheid van genoemde sectoren, is de  burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregiobevoegd om goederen te laten ontsmetten of te vernietigen en gebouwen te doen sluiten. Bij dat laatste kunt u denken aan het sluiten van een sauna na constatering van legionella.

Ziekten op A-lijst
Wordt een ziekte op de zogenoemde A-lijst geplaatst, dan ligt de centrale regie bij de minister van Volksgezondheid. Daarbij worden maatregelen landelijk afgestemd en kan de minister regels stellen over de verdeling van profylaxe middelen en vaccins, voor zover dit nodig is ten behoeve van de bestrijding van de ziekte. De lijst A-ziekten bestaat uit MERS CoV, pokken, polio, sars en virale hemorragische koorts (waaronder ebola).

Een burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio zijn bevoegd om mensen zonodig in quarantaine te plaatsen (artikelen 35-39 WPg), gebouwen te sluiten (artikel 47 WPg) of anderszins aanvullende maatregelen te nemen. Afhankelijk van het type (A of B) is dit een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio of de burgemeester.

De Minister kan de burgemeester ook opdrachten geven in geval de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevelingen doet. In dat geval hoeft het niet altijd om A-ziekten te gaan of alle gemeenten te betreffen. Het kan zich bijvoorbeeld beperken tot belangrijke havens en luchthavens. Hierbij kan worden gedacht aan een aanbeveling om alle passagiers komend uit een besmet gebied te screenen op ziekteverschijnselen. Plekken waar een verhoogd risico bestaat op introductie van besmettelijke ziekten (zoals Schiphol en de Rotterdamse haven) hebben een speciale status in de wet. Daar dient onder meer een 24 uurs bereikbare crisisdienst en een quarantainefaciliteit aanwezig te zijn.

 

Verder lezen?
Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een uitgebreid dossier te vinden met alle finesses over de Wet Publieke gezondheid. Klik door voor het dossier. (Externe link)

U bent hier

<div></div>