Benoemingen

afbeelding van koops

De gemeenteraad van Heerde heeft op maandagavond 10 december 2018 mevrouw J.A. Koops-Scheele (48 jaar, ChristenUnie) voorgedragen voor benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente Heerde.

afbeelding van vandam
De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft dinsdagavond 4 december 2018 mevrouw Rian van Dam (57 jaar) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Hollands Kroon. Rian van Dam is momenteel Programmadirecteur Greenport Noord-Holland Noord.
afbeelding van jonhermans

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2019 mevrouw J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

afbeelding van bosma

De gemeenteraad van Bladel heeft op donderdag 29 november 2018 tijdens een extra vergadering een aanbeveling vastgesteld voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.  Als eerste op de aanbeveling staat de heer ir. R.P.G. (Remco) Bosma uit Emmeloord.

afbeelding van vanoosten

VVD Tweede Kamerlid Mr. Foort van Oosten is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Nissewaard. De gemeenteraad heeft ingestemd met de voordracht. 

afbeelding van demmersvandergeest
De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, heeft mevrouw  A.M. (Letty) Demmers – Van der Geest (1952) benoemd tot waarnemend burgemeester van Noord-Beveland. Dit besluit volgt op het vertrek van de heer M.J.A. (Marcel) Delhez, die per 27 november 2018 is benoemd als burgemeester van Veldhoven.
afbeelding van kats

K.J.G. (Gert-Jan) Kats wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Veenendaal. Dit heeft de gemeenteraad besloten in een extra raadsvergadering. Op dit moment is Kats nog burgemeester van Zuidplas. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester van Veenendaal in januari geïnstalleerd.    

afbeelding van pieter.heiliegers@uithoorn.nl

Op 15 november 2018 heeft de raad in een besloten vergadering een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld van twee personen die voor benoeming tot burgemeester van Uithoorn in aanmerking komen. De eerste persoon op de aanbeveling is de heer P.J. Heiliegers, wonende te Spaarndam. De naam van de tweede persoon wordt niet openbaar gemaakt.

afbeelding van riswijk

 Luciën van Riswijk is donderdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zevenaar. Van Riswijk (50) is sinds 2009 burgemeester van Druten. Hij was een van de elf sollicitanten naar de burgemeestersfunctie in Zevenaar.

U bent hier

<div></div>