Meer informatie asielinstroom

Op deze pagina treft u een overzicht van vindplaatsen van nadere informatie.

Reguliere werking vreemdelingenketen


Opvang


Huisvesten vergunninghouders


Gezondheid


Vrijwilligers en hulp


Openbare Orde en veiligheid


Intimidatie en bedreiging


Ondersteuning gemeenten

  • OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)
  • VNG Bestuurdersnetwerk (Asielbeleid)
  • VNG-platform voor (communicatie)professionals (asiel en vluchtelingen)
  • vliegende brigades’: Aanvullend op de reguliere advisering vanuit de lokale en regionale partners kan de gemeente ook een beroep doen op ‘vliegende brigades’. Zij ondersteunen gemeenten op verzoek bij onderwerpen als het werken aan draagvlak voor (nood)opvang, bijeenkomsten (inspraakavonden) met bewoners en bij (het voorbereiden op) incidenten. Deze teams bestaan uit verscheidene deskundigen van onder meer het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). Hiervoor kunt u contact opnemen via het mailadres otav@vng.nl of telefonisch via de VNG (070-3738393).
  • Ondersteuningslijn Nederlands Genootschap van Burgemeesters voor (loco)burgemeesters: 070 - 373 80 80.
  • Advies en/of ondersteuning bovenregionale crisiscommunicatiepool of afstemming met het nationaal niveau via het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie: 24/7 bereikbaar via het NCC op 070 - 751 51 51.
  • Het COA is bereikbaar op 088-715 67 89 en noodopvangveiligheid@coa.nl voor afstemming over crisisnoodopvang.
  • De IND is bereikbaar op 08804-30500 voor bijvoorbeeld informatie over procedures en wachttijden en indien toelichting op locatie nodig is.

 

U bent hier

<div></div>