Handreiking verhoogde asielinstroom

 

Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. Landelijke partners uit de vreemdelingenketen werken nauw samen met gemeenten en tal van partners om samen de maatschappelijke uitdaging aan te gaan. Op lokaal niveau worden extra opvanglocaties gerealiseerd.  

Steeds meer gemeenten doen ervaring op met opvang van asielzoekers. De ervaringen zijn benut voor een handreiking. Deze handreiking is bedoeld voor het lokaal bestuur en de bij de verhoogde asielinstroom betrokken partners (vreemdelingenketen, veiligheidspartners, hulpverlening en andere instanties). De handreiking dient als wegwijzer en hulpmiddel bij de vraagstukken die spelen over opvang, gezondheid, veiligheid, communicatie  en het juridisch instrumentarium. Ook is er een webpagina met aanvullende informatie.
Regelmatig verschijnen er updates van de handreiking waarin actuele informatie is verwerkt. Kijkt u dus op deze website voor de meest recente versie. Daarbij zijn de reacties en ervaringen van gemeenten zeer welkom. Zij kunnen die insturen aan het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vluchtelingen (OTAV) van de VNG via otav@vng.nl.

Download hier de actuele versie van de Handreiking verhoogde asielinstroom (pdf).

Ga naar de webpagina voor aanvullende bronnen van informatie.

De Handreiking verhoogde asielinstroom is ontwikkeld in nauwe samenspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, het College van procureurs-generaal, de Nationale Politie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij zijn hierbij ondersteund door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

 

U bent hier

<div></div>