Incidentevaluatie ingestorte steiger Amercentrale

Het is 28 september 2003 wanneer in de Amercentrale in Geertruidenberg een 65-meter hoge steiger instort. Acht mensen komen tussen het ingestorte steigermateriaal terecht. De dagen die volgen staan in het teken van het bevrijden van de slachtoffers en zorg voor de collega’s en verwanten.

Dit evaluatierapport is indertijd uitgebracht door de gemeente Geertruidenberg.

De volgende aandachtspunten komen in het rapport naar voren:

 • Breng als kleinere gemeentensnel andere externe, specifieke deskundige partijen ‘in stelling'
   
 • Zorg voor een snel overzicht van de betrokken partijen en ontbrekende schakels in het netwerk
   
 • Doe aan scenario-planning en neem op de BT-agenda op om standaard de ‘situatie over 24 uur en over een week op te nemen’
   
 • Het toevoegen van een ‘personal assistent’ aan centrale functionarissen als burgemeester en/of gemeentesecretaris kàn helpen om de besluitvorming te borgen en vast te leggen welke toezeggingen doorlopend worden gedaan
   
 • Aflossing dient tijdig, maar ook afgestemd te gebeuren. De overdacht is een cruciaal moment waarbij wezenlijke informatie verloren kan gaan.
   
 • Het helpt om het aantal ingezette mensen op een functie beperkt te houden en niet te veel participanten aan de verschillende BT-vergaderingen deel te laten nemen
   
 • Bij incidenten met andere culturele achtergronden is het van belang de behoeften te onderkennen en zo nodig te weten waar expertise kan worden gehaald (voor opvang, kennis omtrent rituelen, tolken etc.)
   
 • Het is raadzaam om het moment van afschalen – of kort hierna – te benutten als expliciet overdrachtsmoment voor elk van de betrokken partners
   
 • Wees erop alert dat binnen de organisatie groepen kunnen ontstaan – ‘wij die de ramp hebben meegemaakt’ en ‘zij die de ramp niet hebben meegemaakt’ - en dat dit moet worden voorkomen.

 

Verder lezen?
Download het volledige evaluatierapport (PDF, ca 801 Kb) dat is opgesteld in opdracht van de gemeente Geertruidenberg.

Overige incidentevaluaties
Het NGB heeft meer incidentevaluaties geanalyseerd op de voor burgemeesters relevante, bestuurlijke punten. Het overzicht van deze evaluaties vindt u hier.

 

Bewerking: NGB/Wouter Jong
 

U bent hier

<div></div>