Ambtstoelage

 

Naast de bezoldiging ontvangen burgemeesters een ambtstoelage. De minister van BZK heeft in 2000 aan de gemeentebesturen een brief gestuurd waarin de minister duidelijk maakt welke kosten onder de ambtstoelage vallen. Deze brief vindt u hier.

De VNG geeft op haar website een toelichting op de samenhang tussen de ambtstoelage en een aantal onkosten. Lees verder.

U bent hier

<div></div>