Agenda

Zat 28
september

Op 28 september vindt van 9.30 - 15.00 uur de jaarlijkse dag van Kinderburgemeesters plaats, dit jaar in de gemeente Stichtse Vecht.
Het thema van deze dag is: Leren participeren in de lokale democratie. 


 

Don 03
oktober

Op 3 oktober vindt het traditionele najaarscongres van het NGB plaats, dit jaar in Gooiland in Hilversum. 

Op deze dag staan de ontwikkelingen, ervaringen en oplossingsrichtingen rond maatschappelijke onrust en polarisatie centraal en de rol die u daar als burgemeester in kunt spelen. Diverse sprekers én collega’s schijnen hun licht op dit vraagstuk. 
De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort verstuurd. 

 

Vrij 04
oktober

Het programma Lokale Democratie in Actie organiseert op 4 oktober een workshop waarin burgemeesters worden uitgedaagd om over hun eigen democratische dilemma’s na te denken. De sessie is opgezet door Ivo Brughmans (filosoof, politicoloog en managementconsultant) en Guido Rijnja (adviseur communicatiebeleid van de RVD). 

Don 17
oktober

De tweede Hayo Apothekerlezing wordt verzorgd door vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State. Zijn voordracht - op donderdag 17 oktober om 15.30 uur in de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus, Almastraat 5 in Sneek – heeft als titel ‘Lokale democratie en de rol van de burgemeester’. Burgemeesters kunnen zich nu al aanmelden voor deze tweede Hayo Apothekerlezing door een mail te sturen naar hayoapothekerlezing@sudwestfryslan.nl

Ma 28
oktober

Op maandag 28 oktober 2019 vindt de Overheidsbrede cyberoefening – wat zou jij doen? plaats in Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht. De bijeenkomst richt zich op het delen van overheidsbrede kennis- en praktijkervaringen, maar vooral op het oefenen en het ervaren van een cyberincident. De overheidsbrede cyberoefening biedt handvatten voor het handelen tijdens een crisissituatie. De Overheidsbrede cyberoefening – wat zou jij doen? wordt door ICTU georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in goede samenwerking met NCTV, VNG/IBD, UvW en IPO, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zon 17
november

Op 17 november a.s. wordt een Actuele Tafel georganiseerd rond het thema "Digitale crises". Onder meer spreekt burgemeester Van 't Erve over een aanval op de gemeentelijke ICT van de gemeente Lochem.

Woe 27
november

Burgemeester Kees van Rooij (gemeente Meierijstad) nodigt u van harte uit voor het symposium ‘Morele dilemma’s’ op woensdagmiddag 27 november aanstaande (van 14.00 tot 17.00 uur) op De Noordkade / Theater De Blauwe Kei  in Veghel.

Dit symposium trapt af met de theatervoorstelling ‘Burgemeesters in Oorlogstijd’. Daarna volgt een interessant programma rondom morele dilemma’s waar bestuurders van nu voor staan.

 

U bent hier

<div></div>