Agenda

Vrij 22
oktober

In de verhouding tussen politiek en netwerken nemen bestuurders een bijzondere positie in. Bestuurders maken deel uit van de politiek (niet alleen in het college, maar ook in debat met de volksvertegenwoordigers), maar participeren ook in netwerken. De positionering in politiek en in netwerken is bijzonder: de bestuurder is een actor die in zowel de politiek als het netwerk tegelijkertijd actief is en daarin zeggenschap heeft. Welke unieke mogelijkheden biedt deze positionering, en welke dilemma’s hangen er mee samen?

De lunchgesprekken worden aangeboden door het programma Democratie in Actie en zijn opgezet door de beroepsverenigingen NGB, VGS en de WHV. 
Er zijn gesprekken gepland op 22 oktober, 19 november en 3 december 2021.

U bent hier

<div></div>