Agenda

Woe 29
januari

Op 29 januari 2020 wordt een Actuele Tafel georganiseerd rond het thema "Digitale crises". Onder meer spreekt burgemeester Van 't Erve over een aanval op de gemeentelijke ICT van de gemeente Lochem. Andere sprekers zijn Willem Bantema (onderzoek burgemeester in cyberspace), Brenno de Winter (over de nieuwe VNG Cybergame) en Peter van Enk (over de bestuurlijke mindmaps ‘eigen huis op orde’ en ‘innovatie’)

Vrij 07
februari

Religieuze organisaties zijn belangrijke spelers in het maatschappelijk middenveld en zij spelen traditioneel een grote rol in het onderwijs, de zorg en de publieke omroep. Vanouds hecht de overheid daarom veel waarde aan een goede band met religieuze organisaties, maar er klinken ook steeds vaker geluiden over een terughoudendheid bij Rijks- en gemeenteambtenaren. Wat kan wel en wat kan niet? Hoe moet het beginsel van scheiding tussen kerk en staat uitgelegd worden.

Vrijdag 7 februari 2020
14.30 - 17.00 uur
Stadskantoor Utrecht (ontmoetingsplein 21ste verdieping), Stadsplateau 1, Utrecht

Woe 12
februari

Op initiatief van de burgemeester van Barendrecht organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op woensdag 12 februari 2020 een workshop voor burgemeesters en energiewethouders. De workshop vormt het startpunt voor de ontwikkeling van een handreiking voor het omgaan met bestuurlijke dillema’s rond veiligheidskwesties van de energietransitie.

Woe 25
maart

Op woendsdagmiddag 25 maart vindt de jaarvergadering voor de leden van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

U bent hier

<div></div>