Wijziging bezoldiging burgemeesters

De bezoldiging van burgemeesters volgt de CAO-Rijk. In verband met de onlangs afgesloten CAO Rijk 2022-2024 betekent dit het volgende voor het salaris van de burgemeester:

De bezoldiging wordt 
- Per 1 juli 2022 verhoogd met 2,5% en met een bedrag van € 75,00
- Per 1 april 2023 verhoogd met 3,0% 
- Per 1 januari 2024 verhoogd met 1,5%

Daarnaast ontvangen burgemeesters een eenmalige uitkering van € 450,-- in december 2022 en in april 2023. 

Voor meer informatie, klik hier