Wie zijn de Nederlandse burgemeesters?

Wat onderscheidt de burgemeester van andere Nederlanders? Is de burgemeester een bepaald type mens? Waarom gedijt de een in het burgemeestersambt en loopt de ander erin vast, terwijl beiden dezelfde kennis en vaardigheden hebben?

Het Ministerie van BZK gaf aan de adviesbureaus BMC en De Beuk de opdracht te onderzoeken welke eigenschappen en vaardigheden nodig zijn voor de rol van burgemeester, in bestuur en samenleving, nu en in de toekomst.

Onderzoekers en adviseurs Hans Schonewille (BMC) en Annemiek Meinen (De Beuk) voerden het onderzoek uit, mede op basis van hun grote ervaring met de beroepsgroep. In samenwerking met Birkman International vergeleken Schonewille en Meinen de persoonlijkheidsprofielen (1) van 121 burgemeesters, oftewel ruim 30%, met alle beschikbare Birkman-profielen. Dat zijn er wereldwijd zo’n 5 miljoen, waarvan 100.000 van Nederlanders.

De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen per betrokken partij (burgemeesters, selectiecommissies, het Ministerie van BZK en adviseurs en trainers van burgemeesters) zijn hier te downloaden.