Waarden van het burgemeestersambt in kaart

Zoals de recente coronacrisis laat zien is de burgemeester op meerdere manieren spil in de lokale samenleving. Mensen verwachten veel van burgemeesters, vertrouwen hen zaken toe en hebben snel een mening over burgemeesters.

Maar wat zit er onder al die opvattingen? Wat zijn de onderliggende waarden op basis waarvan we debatteren over de vragen hierboven? Zou het niet goed zijn als we daar beter zicht op zouden krijgen? Ja, vindt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) mede naar aanleiding van de discussie over het uit de Grondwet halen van de Kroonbenoeming van de burgemeester.

Het NGB wil bijdragen aan een goed intern én publiek debat en weloverwogen besluiten over vraagstukken die te maken hebben met het ambt van de burgemeester. Ook wil het NGB zijn leden helpen te reflecteren op hun rol en functioneren als burgemeester. Om die reden vroeg het NGB De Argumentenfabriek om de waarden die mensen belangrijk vinden voor het ambt van de burgemeester in kaart te brengen via een waardenanalyse. Met veel plezier brachten we met (oud)burgemeesters, een raadslid, een wethouder, wetenschappers en beleidsmakers het palet aan waarden van het Nederlands burgemeestersambt in kaart.