VNG, NVVB en NGB: Stemproces onder grote druk

De VNG, de NVVB en het NGB vragen de Tweede Kamer af te zien van nog meer maatregelen rond de verkiezingen. Zij verwelkomen het wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing COVID-19, maar bij nog meer maatregelen ontstaat een onveilig en onzorgvuldig stemproces.
De VNG, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters verzoeken de Kamer in haar beraadslaging oog te houden voor de uitvoering.

Verkiezingen vormen het fundament van de democratische rechtsstaat. Daarom is het essentieel dat de Tweede Kamerverkiezing doorgang kan vinden, ook gedurende de coronacrisis. Gemeenten zetten zich er dan ook volop voor in om de verkiezingen op een veilige en zorgvuldige manier te organiseren.

De VNG heeft samen met minister Ollongren de uitvoeringsconsequenties van de aanvullende maatregelen van briefstemmen voor kiezers van 70+ en vervroegd stemmen op 15 en 16 maart in beeld gebracht. De conclusie van deze quickscan is dat er met de uitvoering van de huidige voorgestelde stapeling van maatregelen risico’s bestaan bij de stemprocedure, het telproces, de voorbereiding bij gemeenten en de belastbaarheid van de gemeentelijke organisaties. De uitvoerbaarheid van het huidige pakket staat dan ook onder druk, zeker gezien de beperkte tijd die er is om de beoogde veranderingen te implementeren. De gevolgen van de langere openstelling van de locaties voor vervroegd stemmen (tot 21.00 uur) komen daar nog bij.

Gemeenten stellen alles in het werk om deze risico’s niet bewaarheid te laten worden. Met ondersteuning van het ministerie van BZK proberen zij de verkiezing met het huidige voorgestelde pakket zorgvuldig te organiseren en uit te voeren. Maar deze inzet kent zijn grenzen. Wanneer er nu tot nog meer veranderingen wordt besloten dan het huidige wetsvoorstel regelt, kunnen gemeenten niet waarborgen dat het stemproces zorgvuldig verloopt en de uitslag betrouwbaar tot stand komt. Daarom roepen de VNG, de NVVB en het NGB de Tweede Kamer met klem op om niet tot verdergaande maatregelen te besluiten.

Meer informatie: