Vertrouwenscollega's NGB

Collega’s voor collega’s
Vertrouwenscollega’s van het NGB

Het mooiste bestuurlijke ambt van lokaal Nederland kan bij tijd en wijle flink schuren. Wanneer je als burgemeester onbedoeld in een spreekwoordelijke storm terecht komt, kan het fijn zijn om op vertrouwelijke basis met een (oud-)collega even stoom af te blazen en te sparren over de te nemen stappen. Het NGB heeft sinds kort drie vertrouwenscollega’s die op afroep bij u langs kunnen komen en onder vier-ogen u ter zijde kunnen staan met raad en daad. Hoe het werkt, leggen we u graag uit.

Waarom is er vraag naar vertrouwenscollega’s?
Burgemeesters ontmoeten elkaar met regelmaat in kringen, trainingen en andere bijeenkomsten en wisselen onderling veel ervaringen uit. Maar soms is er behoefte om langer, diepgaander én vertrouwelijk over problemen en uitdagingen te praten met iemand die het ambt kent, maar niet in je directe werkomgeving zit. Veel burgemeesters delen hun persoonlijke uitdagingen ook met de commissaris van de Koning of de kabinetschef, maar soms is de stap naar het provinciehuis toch (nog) te groot. Een vertrouwenscollega kan in die situaties behulpzaam zijn. 

Met welke vraagstukken kan ik als burgemeester bij een vertrouwenscollega terecht?
De vraagstukken kunnen zeer divers zijn. Veelal betreft het vraagstukken die de burgemeester persoonlijk raken en bezighouden. Denk bijvoorbeeld aan een burgemeester die een moeizame relatie heeft met één van de wethouders of die de indruk heeft dat er aan zijn of haar stoelpoten wordt gezaagd. Of een burgemeester die niet lekker in zijn of haar vel zit omdat het ambt anders uitpakt dan gedacht.

Wat doet vertrouwenscollega (niet)?
De belangrijkste taak van een vertrouwenscollega is het bieden van een luisterend oor, ondersteuning en advies. Samen met de vertrouwenscollega kan het probleem uitgediept worden en oplossingsmogelijkheden worden verkend. De vertrouwenscollega is echter geen mediator, coach, vertrouwenspersoon of conflictbeslechter. De vertrouwenscollega is er alleen voor de burgemeester en heeft geen contact met eventuele ‘andere partijen’.

Omdat de vertrouwenscollega’s niet meer in actieve dienst zijn, kunnen zij op korte termijn bij een burgemeester langskomen en hebben zij de tijd om in één of enkele gesprekken de burgemeester een stap verder te helpen. De vertrouwenscollega kan de burgemeester zo nodig ook doorverwijzen naar experts met meer specifieke kennis, bijvoorbeeld een rechtspositie-expert, mediator, communicatie-expert etc.
De vertrouwenscollega’s laten zich jaarlijks trainen en delen hun ervaringen (anoniem) via intervisie.

Hoe vertrouwelijk is het gesprek?  
Wat tussen de burgemeester en de vertrouwenscollega gewisseld wordt blijft tussen hen beiden. Uw ‘casus’ wordt ook niet gedeeld met de andere vertrouwenscollega’s tenzij u daar toestemming voor geeft. De enige die naast de vertrouwenscollega weet dat er gesprekken met u worden gevoerd is de directeur van het NGB, Hilde Westera. Zij wordt alleen over de naam van de burgemeester geïnformeerd om te voorkomen dat er dubbelingen ontstaan.

Hoe kom ik in contact met een vertrouwenscollega?
U kunt een vertrouwenscollega rechtstreeks benaderen door hem of haar te bellen of te mailen. U kunt ook via de directeur van het NGB (Hilde, 06-12710044) in contact komen met een vertrouwenscollega.

 Hetty Hafkamp
Hetty Hafkamp was van 1999-2006 wethouder in Leeuwarden en van 2008-2020 burgemeester van het Noord-Hollandse Bergen. Hetty studeerde Sociale Wetenschappen in Leeuwarden aan de (toenmalige) subfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-22 99 34 34. 

Lex Roolvink
Lex Roolvink was in meerdere gemeenten gemeentesecretaris en van 2013-2021 burgemeester van het Brabantse Grave. Lex is op dit moment waarnemend burgemeester in Opsterland. Lex studeerde bestuurs-en managementwetenschappen en was ruim 10 jaar vertrouwenscollega voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen.  Lex is bereikbaar op 06-51 98 73 90.

Hans Romeyn
Hans Romeyn was van 1997-2005 wethouder in Velsen en daarna 16 jaar (2005-2021) burgemeester van het Noord-Hollandse Heiloo. Hans is geboren en getogen in Beverwijk. Hans is bereikbaar op telefoonnummer 06-50 20 18 42