Verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming mogelijk tot tenminste 1 maart 2021

Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking getreden. Bij besluit van 26 oktober 2020 is de looptijd van deze wet verlengd tot 1 januari 2020.

Minister Ollongren van BZK heeft in een brief aan o.a. het NGB aangegeven voornemens te zijn de wet opnieuw met twee maanden te verlengen tot tenminste 1 maart 2021. Dit omdat de huidige besmettingscijfers daar om vragen en vanwege het verzoek van de vakverenigingen, waaronder het NGB, waarin de verwachting werd uitgesproken dat er een cyclische behoefte aan digitaal vergaderen blijft bestaan tot er een structurele oplossing voor Covid-19 is gevonden.