Veiligheidseditie Burgemeestersblad

De nieuwe editie van het Burgemeestersblad is verschenen. Deze extra dikke veiligheidseditie staat boordevol artikelen over bijvoorbeeld bedreigde burgemeesters, het demonstratierecht, ondermijning, zorg & veiligheid en veel meer. 

Anno 2023 als eenhoofdig bestuursorgaan verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in uw gemeente betekent ook de kans om ernstig bedreigd te worden. Zo ernstig dat u 24 uur per dag bewaakt moet worden door zwaarbewapende agenten, reizen tussen uw verplichtingen en een safe house, wachtend tot het OM aangeeft dat de situatie weer veilig is. Met dit thema start ik deze veiligheidseditie van het Burgemeestersblad; persoonlijke ervaringen van burgemeesters, die tijdens het uitoefenen van hun ambt ernstig zijn bedreigd.

Een andere ontwikkeling die duidelijk zichtbaar is, is de flinke stijging in het aantal demonstraties en vooral ook de manier waarop er gedemonstreerd wordt. Als (nog steeds) politieman verbaasde een item van het jeugdjournaal op 11 maart 2023 mij, waarin jonge kinderen werd aangeleerd hoe je het de politie zo moeilijk mogelijk kunt maken op een locatie waar je niet mag demonstreren. Dit, samen met verschuivingen in de politiek en onder andere onrust door desinformatie en complottheorieën, raakt het thema maatschappelijke stabiliteit. Tijdens gesprekken die ik met burgemeesters heb, komt het geregeld uit op dit thema. We zien een weerbare samenleving, maar het blijft belangrijk om in verbinding te blijven en daarmee het vertrouwen te behouden of waar nodig te herstellen.

Met burgemeesters spreek ik ook veel over de gevolgen van het gewijzigde zorgstelsel, de capaciteitsproblemen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de jeugdbescherming. Uit eigen ervaring weet ik dat stelselmatige plegers van bijvoorbeeld overlast, bedreiging en belaging vaak lange tijd hun gang kunnen gaan. Zaken blijven langdurig liggen of leiden tot sepot. Ik zie daarnaast een flinke toename in het aantal zorg- & veiligheidsvraagstukken. Vooral casuïstiek met personen met onbegrepen gedrag, maar ook vraagstukken rondom jongeren die betrokken raken bij criminaliteit. 13 jarigen (of jonger) die andere jongeren of winkels beroven, het bedreigen van scholen en het veelvuldig gebruik van messen. Soms met zeer ernstige gevolgen. Als burgemeester beschikt u meestal niet over een sluitende oplossing, maar u kunt wel de aanjager zijn richting samenwerkingspartners.

Tussen de genoemde en andere thema’s in, reflecteren diverse burgemeesters in deze editie op ernstige incidenten die zij hebben meegemaakt. Stuk voor stuk bijzondere en heftige ervaringen. Ervaringen waarvan we kunnen leren én - door ze te vertellen - helpen bij de verwerking. Deze verwerking is belangrijk en iedereen doet dat op zijn/haar eigen wijze. Om daar een weg in te vinden, ondersteun ik u graag, al dan niet door inzet van onze geestelijk verzorger.  

Ik ben er trots op dat we met alle auteurs weer een stevige veiligheidseditie hebben neergezet! Het veiligheidsdomein blijft een boeiend werkveld dat continu in beweging is. Laten we met elkaar het gesprek blijven voeren om alle ontwikkelingen te agenderen en oplossingen te vinden voor de dilemma's waar we als professionals mee te maken krijgen.

U vindt de veiligheidseditie van het Burgemeestersblad hier

Joost Keemink - Haane MCPm
Bestuurlijk adviseur veiligheid & crisisbeheersing
Nederlands Genootschap van Burgemeesters