Training versterking lokale driehoeken

Meld jouw driehoek aan voor regionale leerbijeenkomsten 2023

De lokale democratie is vitaal én staat onder druk. De lokale driehoek van burgemeester – griffier - gemeentesecretaris draagt bij aan stabiliteit en ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en het college in het agenderen en realiseren van uitdagende democratische ambities en vraagstukken. En dat is vanuit verschillende rollen, posities, competenties en karakters soms niet makkelijk.

Om het samenspel tussen burgemeester – griffier - gemeentesecretaris te versterken organiseren VVG, NGB en VGs in 2023 een zestal regionale bijeenkomsten op vrijdagmiddagen tussen 13.00 - 16.00 uur.  Dit doen we met behulp van een (serieus) driehoek-spel met herkenbare praktijkdilemma’s. Voor, tijdens en na de werksessies, die onder leiding staan van adviseurs van BMC, is er alle ruimte voor bewustwording, dialoog en  reflectie op de context, dilemma’s, spanningen, rolopvattingen en patronen van uw eigen driehoek en voor intervisie daarop met uw collega’s. De bijeenkomsten 2023 worden mogelijk gemaakt in samenwerking met het netwerk van Democratie in Actie en worden georganiseerd op:

Datum regiobijeenkomsten 2023

locatie / regio

24 maart

Noord-Brabant (Zuid / Oost)

14 april

Noord-Holland (Noord / West)

26 mei

Drenthe (Noord/Oost)

9 juni

Zuid-Holland (Zuid / West)

15 september

Utrecht (Midden)

13 oktober

Overijssel (Midden / Noord)

 

De leerbijeenkomsten van een dagdeel zijn bedoeld voor deelname door uw voltallige driehoek en voor maximaal zes driehoeken per bijeenkomst. Vol = vol dus meld jullie nu via cbd@bmc.nl aan met jullie motivatie en initiële leerdoelen. Aanmelden kan tot 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst. Bij toelating ontvangen jullie een week voor aanvang het programma en het ‘huiswerk’ voor op de heen- en terugweg. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar wel de verplichting om als je zegt te komen er ook te zijn. We zoeken nog locaties om de bijeenkomsten te houden. Mocht je de andere driehoeken willen en kunnen ontvangen in jullie gemeentehuis, laat het ons weten.

Besturen doe je - beter - samen !