Training Opvang en Nazorg gegeven aan peers van het Ondersteuningsteam

Op vrijdag 18 augustus gaven trainers van de organisatie ARQ IVP de training Opvang en Nazorg aan peers van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Zogenoemde peers zijn ambtsgenoten en ervaringsdeskundigen die ingezet kunnen worden om collega-ambtsdragers te ondersteunen die geconfronteerd met bedreigingen of geweld. De aanwezige peers leerden hoe je collega’s kunt opvangen en steunen na een ingrijpende gebeurtenis. Na afloop van de training ging minister Hanke Bruins Slot in gesprek met de deelnemers over hoe zij de training hadden ervaren en hun inzet als peer. 

Deelnemers aan de training Opvang en Nazorg samen met minister van BZK Hanke Bruins Slot
Beeld: ©BZK

Tijdens de training konden de ervaringsdeskundigen oefenen met het geven van praktische ondersteuning aan collega’s die te maken hebben gehad met intimidatie of bedreiging en met het voeren van nazorggesprekken. Ook leerden ze wat collega’s kunnen doormaken tijdens en na een ingrijpende gebeurtenis en wat je daarna juist wel of niet moet doen.

De training sluit aan bij een bredere aanpak van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur tegen agressie en intimidatie richting politieke ambtsdragers. Wanneer een ambtsdrager na een incident contact opneemt met het Ondersteuningsteam schakelen vertrouwenspersonen vanuit de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden peers of professionele hulpverleners in, passend bij de behoefte en de situatie.

Hart onder de riem

In het gesprek met de minister werd het belang van de training besproken. Ook kwam aan de orde hoe positief het wordt ervaren als een peer contact heeft met een politieke ambtsdrager zoals een burgemeester of Statenlid dat slachtoffer is geworden van agressie of intimidatie, om hen een hart onder de riem te steken. Er is dan niet alleen aandacht voor het slachtoffer, maar ook voor diens eventuele partner en gezin. Wanneer nodig wordt er doorverwezen naar professionele hulpverleners.

Ondersteuningsteam on Tour

Het Ondersteuningsteam maakt op dit moment ook een bewustwordingstour langs gemeenteraden en Provinciale Staten. Tijdens die tour gaat het Ondersteuningsteam in gesprek over het collectieve belang van het gezamenlijk stellen van een norm, afspraken maken over hoe om te gaan met incidenten en hoe ze samen tegenwicht kunnen bieden aan agressie.

Contact met het Ondersteuningsteam

Wilt u als politieke ambtsdrager persoonlijk advies van het Ondersteuningsteam of wilt u informatie over de tour? Het team is bereikbaar op het telefoonnummer 070-3738314 of info@ondersteuningsteamwb.nl. Kijk ook op weerbaarbestuur.nl voor meer informatie over verschillende gerelateerde onderwerpen, zoals integriteit en persoonlijke veiligheid.