Sterkte aan collega-burgemeesters in Limburg

De afgelopen week is Limburg zwaar getroffen door overstromingen. Velen van jullie zijn dag en nacht in touw geweest om deze crisis te managen en de gevolgen van de overstromingen het hoofd te bieden.

Wij kunnen ons als collega’s een beetje een beeld vormen wat dit in de praktijk voor jullie moet betekenen. Na een zwaar coronajaar leek eindelijk een periode van rust en herstel in zicht. Rust die niet alleen inwoners, ondernemers en hulpdiensten gegund was, maar ook jullie als burgemeesters.
Maar niets bleek minder waar. Jullie stonden, of staan nog steeds, in de crisisstand en moeten niet alleen een crisis managen, maar ook de spirit en motivatie proberen hoog te houden van hen die zwaar getroffen zijn door deze watersnood.

Nu het water weer daalt, is de crisis echter nog niet voorbij. De gevolgen worden nu pas goed zichtbaar. Diverse getroffenen kunnen niet terug naar hun woning of hebben nog veel zorg over het herstel van de schade. Ook voor ondernemers - die met het loslaten van de corona-maatregelen weer van start hadden gewild - is deze crisis een nieuwe domper.

Voor jullie als burgemeesters komt het er nu op aan. Juist nu wordt er wederom een groot beroep gedaan op alle facetten die het burgemeestersambt kenmerken, van crisismanager tot burgervader/moeder.

Het is belangrijk dat we er als burgemeesters juist nu ook voor elkaar zijn. Weet je gesteund door je collega’s uit de andere delen van Nederland. Wij hopen van harte dat jullie ondanks de vele werkzaamheden rond de nasleep van de overstromingen ook tijd voor ontspanning kunnen vinden en de accu weer wat kunnen opladen.

Mochten er zaken zijn waarmee we jullie kunnen helpen, laat het weten!

Veel sterkte gewenst!
Met een heel hartelijke groet,

Liesbeth Spies, Ellen van Selm, Marianne Schuurmans, Pieter Broertjes, Sebastiaan van ’t Erve, Roger de Groot, Gert-Jan Kats, Joerie Minses en de medewerkers van het NGB-bureau.