Reactie NGB op wetsvoorstel digitaal vergaderen

Onze werkwijze en reactie in het kort

Wij hebben het conceptwetsvoorstel deze zomer uitgezet onder onze leden. In totaal hebben 64 burgemeesters een reactie gegeven. Van deze 64 reacties zijn 55 burgemeesters positief over het voorstel om digitaal vergaderen in de toekomst permanent mogelijk te maken als gemeenteraden dat zelf wenselijk achten. Wij zijn als bestuur met deze leden van mening dat het wetsvoorstel past bij de huidige tijdsgeest en gemeenten de ruimte biedt om flexibel te zijn als de actualiteit of andere omstandigheden daar om vragen.

Zes leden hebben aangegeven in het geheel geen voorstander te zijn van digitaal én hybride vergaderen of zijn van mening dat digitaal vergaderen alleen aan de orde kan zijn in noodsituaties. Zij vrezen dat digitaal vergaderen het democratisch proces onder druk zet, het debat verhardt, de relaties tussen raadsleden verarmt en de taak van de raadsvoorzitter ingewikkelder maakt. Daarnaast zijn er zorgen over de digitale/technische vaardigheden van sommige raadsleden. Drie leden hebben een neutrale reactie gegeven. Van de 55 positieve reacties hebben vijf leden aangegeven geen voorstander te zijn van de mogelijkheid van hybride vergaderen.

Gelet op deze reacties kan worden geconcludeerd dat er steun is voor het wetsvoorstel. Als NGB-bestuur onderschrijven wij daarom dit wetsvoorstel.
Wel zijn er diverse vragen en zorgen en is er een breed gedragen voorstel tot aanpassing van het wetsvoorstel. Dit betreft met name het artikel dat het digitaal afleggen van de eed of belofte uitsluit. 

Zie ook de volledige brief van het NGB naar Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties omtrent het wetsvoorstel:
Brief-aan-BZK-consultatie-permanente-wet-digitaal-vergaderen.pdf